SSP-samarbejde og Ungeenheden

SSP er samarbejdet mellem skoler, forvaltningen og politiet. Læs mere om vores arbejde på denne side.

Om SSP og Ungeenheden

SSP er et samarbejde mellem Brøndbys skoler, Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen og Politiet samt andre relevante aktører, der kan spille en rolle i kriminalpræventive indsatser for børn og unge.

SSP-samarbejdet arbejder generelt forebyggende ved at styrke det sociale netværk gennem fokus på trivsel samt specifikt med at forebygge at kriminel adfærd opstår eller udvikler sig blandt børn og unge.

Ungeenheden arbejder med præventive indsatser for børn og unge op til 30 år. Dette omfatter opsøgende indsatser på gadeplan, drift af væresteder for unge, en til en forløb, ungeguideforløb samt samarbejde med kommunens skoler, fritidstilbud, boligforeninger m.m.

 

Det overordnede formål med SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune er:

  • At fremme børn og unges trivsel og deltagelse i fællesskaber
  • At forebygge, at børn og unge får en risikoadfærd
  • At forebygge kriminalitet blandt børn og unge
  • At sikre et velfungerende samarbejdsnetværk, hvor kompetencer og kommandoveje er tydelige.

Læs mere om vores arbejde i SSP-planen 2022-2025.

 

 

Det Sociale Pensum

SSP og Ungeenheden har i samarbejde med skolerne arbejdet med emner, der giver mening at arbejde med på det proaktive niveau, hvor der fokuseres på elevernes trivsel. Disse emner er samlet i fire læringsmål, der udgør rammen for Det sociale pensum.

Det Sociale Pensum

For pårørende, forældre eller unge

SSP og Ungeenheden arbejder for øget trivsel og står også til rådighed for børn, unge og forældre, som har behov for at drøfte en udfordring, bekymring, løse en konflikt eller få et godt råd til en situation, som du ikke kan klare selv. 

Vi kan også yde råd og vejledning, og klæde dig på til at tage svære samtaler derhjemme. Det kan f.eks. være, hvis du har bekymring omkring en ung, det måske er lidt for nysgerrig omkring kriminelle handlinger eller er ved at blive rodet ud i noget kriminelt.

På hver skole i Brøndby er der desuden SSP-teams, som du kan tage fat i, de kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med Ungeenhedens medarbejdere.

Kontakt SSP og Ungeenheden

Kontakt

SSP og Ungeenheden Brøndby

Fagchef for SSP og Ungenheden
Jens Ansbjerg

Telefon: 4328 2815 eller 2169 5930
Mail: jan@brondby.dk

Sidst opdateret den 26. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune