Skriv dit barn op til dagtilbud

Find information om, hvordan du skriver dit barn op i dagtilbud, takster osv.

Spørgsmål og svar om indskrivning i dagtilbud 

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar, om hvordan du søger om plads i dagtilbud, om pasningsgaranti og øvrige retningslinjer. 

Hvordan skriver jeg mit barn op til en plads i et dagtilbud?

Du skriver dit barn op i et dagtilbud via den digitale pladsanvisning på borger.dk. 

Tilgå Digital Pladsanvisning 

For at kunne tilgå den Digitale Pladsanvisning, skal du bruge NemID. Vær opmærksom på, at du kun kan benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. 

I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

 • Opskrive dit barn
 • Acceptere/afslå et pladstilbud
 • Udmelde dit barn
 • Søge om friplads  

Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for, at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Hvad koster det, at have sit barn i dagtilbud?

Takster pr. måned i dagtilbud i  2022 

Dagplejen: 3.453 kr. 
Vuggestue (Uden frokost): 3.562 kr. 
Vuggestue (Med frokost) 4.203 kr. 
Børnehave (Uden frokost) 1.993 kr. 
Børnehave (Med frokost) 2.534 kr. 

Udover grundtilskuddet kan kommunen også give tilskud til nedenstående hvis du er berettiget til det:

 • Fripladstilskud
 • Søskendetilskud
 • Behandlingsmæssigt tilskud
 • Socialpædagogiske tilskud

Læs mere om tilskud og takster  

Se også den samlede oversigt over takster og tilskud til dagtilbud for 2022 (PDF)

Er mit barn garanteret en plads i dagtilbud?

Dit barn er garanteret plads i et dagtilbud fra de er 26 uger og indtil skolestart. Husk at skrive dit barn op på ventelisten hurtigst muligt.

For at opnå en pasningsgaranti, skal dit barn være skrevet op på venteliste mindst 3 måneder før, at I ønsker en plads. Ønsker I at fremrykke datoen for opstart i et dagtilbud, skal I gøre det med minimum 3 måneders varsel via den Digitale Pladsanvisning. 

Pasningsgarantien for børn gælder for en plads i hele Brøndby Kommune - ikke i ét bestemt dagtilbud eller byområde. 

I modtager ét tilbud om plads i et dagtilbud. Hvis I takker nej til tilbuddet, mister I jeres pasningsgaranti, men I kan fortsat stå på venteliste til et dagtilbud. 

 

 

Hvilke retningslinjer er der for optagelse af børn på venteliste til et dagtilbud?

Retningslinjer for optagelse af børn i Brøndby Kommunes dagtilbud er, at børn anvises plads til dagtilbud, efter hvor længe barnet har stået på ventelisten (anciennitetsdatoen).

Ved adoption får du anciennitet fra barselsorlovens start, såfremt du sender din ansøgning om plads, inden du begynder orloven.

Herefter tages hensyn til:

 • At alle børn på ventelisten tilbydes plads inden for pasningsgarantien (Pasningsgarantien er gældende til en plads i hele kommunen)
 • Børn henvist fra speciallæge eller anden myndighed
 • At søskende kan komme i samme institution
 • Sammensætningen af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet

Værd og at vide om søskendefordelen:
For at ens barn er omfattet af søskendefordelen, kræver det, at følgende er opfyldt:

 • Barnet skal være skrevet på ventelisten senest en måned efter barnet er født.
 • Barnets søskende skal gå i institutionen sammen i min. 3. måneder.
 • At der reelt er en ledig plads i institutionen til den pågældende dato

Værd at vide om overflytning:
Får I tilbudt en plads i en anden institution end den ønskede institution, har I mulighed for at blive stående på venteliste til overflytning og jeres anciennitet bevares. Ved overflytning gælder en karenstid på 3 måneder. Det betyder, at man ikke tilbydes en ny plads, før barnet har gået i den tilbudte institution i 3 måneder.

Hvad sker der, når jeg modtager et pladstilbud?

Når du modtager tilbud om plads i en daginstitution skal du acceptere tilbuddet i Digital Pladsanvisning inden for den frist, som står i tilbuddet.

Husk at takke ja eller nej til tilbuddet inden for tidsfristen

Hvis I ikke svarer tilbage inden fristen udløber, vil tilbuddet blive annulleret og vi vil tilbyde pladsen til andet barn på ventelisten. Jeres barn vil efterfølgende blive slettet af ventelisten.

Hvis I vælger at sige nej til pladsen inden fristens udløb, bevarer I jeres plads på ventelisten. I mister dog jeres pasningsgaranti, når I takker nej til tilbuddet.

Ændring eller fortrydelse af en accepteret plads, kan ske med en måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned, før den reelle startdato i et dagtilbud.

Når der er mindre end en måned til startdatoen i dagtilbuddet, bliver accepten bindende. Forældre kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Har du brug for vejledning?

Pladsanvisningen kan vejlede om plads i daginstitutioner, dagpleje samt tilskud og øvrige pasningstilbud. 

Hvis du får brug for at tale med en medarbejder fra Pladsanvisningen, kan du ringe på hovednummeret: 43 28 28 28, og spørge efter pladsanvisningen. 

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Husk at ringe eller skrive for at bestille tid, hvis du ønsker et møde med Pladsanvisningen. Ofte vil vi også kunne hjælpe og vejlede dig over telefonen. 

Skriv til os på pladsanvisningen@brondby.dk 

Kontakt

Pladsanvisningen 

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Ring til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens hovednummer, og spørg efter pladsanvisningen. 

Husk at ringe og bestille tid, hvis du ønsker et møde. 

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

 

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

 

Sidst opdateret den 27. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune