Hvem kan få førtidspension?

Kommunen vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension