Tilskud til behandling

Du kan få gratis behandling hos læger og speciallæger og tilskud til en række andre behandlinger

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har pga. dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler). Du søger om helbredstillæg gennem Udbetaling Danmark.

Når Udbetaling Danmark har modtaget din blanket, beregner de, hvad din personlige tillægsprocent er og opgør din formue.

Du skal have en tillægsprocent på mere end 0%, for at du kan få tilskud til f.eks. briller, tandbehandling, medicin m.m.

Når du har fået bevilget helbredstillæg, får du tilsendt et helbredskort af kommunen.

Hvad kan jeg få tilskud til?
Læger og speciallæger

Alle borgere, der bor i Danmark, har ret til tilskud til behandling hos alment praktiserende læger og speciallæger.

 • hvis du er gruppe 1-sikret har du ret til gratis behandling
 • hvis du er gruppe 2-sikret, har du ret til samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet, skal du selv betale forskellen.

Du kan læse mere om de to sikringsgrupper på borger.dk.

Andre behandlere

Derudover kan du få:

 • tilskud til behandling hos tandlæge, tandplejer og kiropraktor. Det kræver ikke lægehenvisning
 • tilskud til et antal behandlinger hos fysioterapeut, ridefysioterapi og fodterapeut, hvis du har en lægehenvisning
 • et antal gratis behandlinger hos fysioterapeut, hvis du a) har et svært fysisk handicap, eller du b) har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Hvis du har et svært fysisk handicap, kan du også få gratis ridefysioterapi.
 • tilskud til et antal behandlinger hos psykolog, hvis du har en lægehenvisning
 • børn under 16 år kan få tilskud til briller
 • tilskud til behandling og optræning på Øfeldt Centrene

Gratis behandling og tilskud (nyt vindue)

Hvordan får jeg udbetalt tilskuddet?

Regler for tilskud:

 • hvis du er i sikringsgruppe 1, bliver tilskuddet automatisk trukket fra din regning, inden du betaler
 • hvis du er i sikringsgruppe 2, bliver tilskuddet nogle steder trukket fra regningen, før du betaler. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet ved at henvende dig til din kommune.
 • vælger du at blive behandlet i udlandet, skal du selv ansøge din region (eller kommune når det drejer sig om gratis fysioterapi) om at få tilskudsbeløbet refunderet efterfølgende.
Hvor finder jeg behandling?

Du kan finde læger og andre behandlere på sundhed.dk.

Min sundhedsjournal
På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Kontakt

Ydelsesservice

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Ydelsesservice@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09:00 - 13:00
Torsdag: Kl. 13:00 - 17:30
Fredag: Kl. 09:00 - 12:00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09:00 - 14:30
Torsdag: Kl. 09:00 - 17:30
Fredag: Kl. 09:00 - 12:00

Undgå lang ventetid i telefonen

Sidst opdateret den 26. september 2022
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk og Brøndby Kommune