Tilskud og tillæg til pensionister

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har pga. dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler). Du søger om helbredstillæg gennem Udbetaling Danmark.