Økonomiske ydelser

Her søger du om: kontanthjælp, enkeltydelser, tilskud til pensionister, Transport til lægehjælp, Tilskud til fysioterapi gratis fysioterapi, Støtte til nødvendige merudgifter til voksne, Studerende med funktionsnedsættelse, Borgerstyret personlig assistance, Tilskud til høreapparat