Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg

Studerende med funktionsnedsættelse kan søge om at få et handicaptillæg