Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter