Borgerstyret personlig assistance, BPA

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte assistenter