Folkepension og tillæg

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension