Høreapparat

Du kan både få hjælp til høreapparat i det offentlige og hos en godkendt, privat forhandler

Ansøgning om tilskud til høreapparater er pr. 1 januar 2013 overgået til Region Hovedstaden

Kontakt adresse:

Region Hovedstaden
Koncern Praksis
Kongens Vænge 2
3400  Hillerød

Tlf.: 3866 5000
Mailadresse: regionh@regionh.dk

Søg her:

https://www.borger.dk/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hoereapparat

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at jeg hører dårligt?

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning fra din læge.

Kan jeg få tilskud til høreapparat?

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

I de fleste tilfælde kan du vælge, om du vil købe et høreapparat hos en privat forhandler med offentligt tilskud eller få høreapparatet gratis via det offentlige. 

Vær dog opmærksom på, at hvis du lider af en særlig type af høretab, skal du henvises til en audiologisk sygehusafdeling, og du kan derfor ikke behandles på en privat klinik. 

Tilskuddet til høreapparat hos privat forhandler er: 

  • høreapparat på 1. øre på op til 4.200 kr. (2022)
  • høreapparat på 2. øre på op til 2.385 kr. (2022)

Du skal selv betale merprisen, hvis det bliver dyrere.

Når du har fået udleveret et høreapparat af det offentlige eller modtaget tilskud til privat behandling, kan du først få et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, når der er gået fire år.

I særlige tilfælde kan du få et nyt høreapparat, før der er gået fire år

Der kan opstå særlige omstændigheder, som kan gøre, at du kan få udleveret et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, inden de fire år er gået. Det kan fx være, at du har oplevet en markant forværring af hørelsen, eller at dit høreapparat er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Det varierer fra region til region, hvorvidt du skal til en ørelæge, hvis du skal have genudleveret et høreapparat. Der er ikke lovkrav om dette.

Hvis du har spørgsmål til genudlevering eller udskiftning af dit høreapparat, kan du kontakte din region.

Skal jeg betale for batterierne til mit høreapparat?

Batterier til høreapparater er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside:

Kan jeg få ekstra tilskud, hvis jeg er pensionist?

Folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003) kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Er der ventetider på høreapparater?

Du kan se de aktuelle ventetider for høreapparatbehandling på de offentlige sygehuse på Mit Sygehusvalg.

Kontakt

Ydelsesservice

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Ydelsesservice@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09:00 - 13:00
Torsdag: Kl. 13:00 - 17:30
Fredag: Kl. 09:00 - 12:00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09:00 - 14:30
Torsdag: Kl. 09:00 - 17:30
Fredag: Kl. 09:00 - 12:00

Undgå lang ventetid i telefonen

Sidst opdateret den 30. juni 2022
Skrevet af Sundhedsministeriet og Brøndby Kommune