Eget hus

Dine tre beholdere

Det skal være nemt at sortere og dermed udnytte ressourcerne i vores hverdag bedre. Derfor har din husstand tre todelte beholdere, som du kan sortere seks forskellige typer affald i.

Hjælp os med at undgå affaldsspild på vejene - bind knude på dine affaldsposer inden du lægger dem i beholderene.

Hvis du vil...

Hvornår bliver de tømt?

Der er forskellige intervaller for tømning af dine beholdere. Du kan finde de præcise datoer for tømninger af dine beholder i vores affaldskalender - se link øverst på siden. 

Mad- og restaffaldsbeholder tømmes hver uge.

Papir- og plastbeholderen tømmes hver 3. uge.

Glas- og metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

Din miljøboks bliver tømt samtidig med beholderen til mad- og restaffald, hvis du udfylder feltet på boksens låg med navn og adresse og placerer boksen oven på beholderen til mad- og restaffald. Sørg for at fylde den godt, inden du stiller den til tømning.

Vi oplever ofte, at der sker uheld med spild af affald, når beholderne tømmes på skraldebilen. Den bedste måde at undgå det på er at binde knude på affaldsposen, inden du lægger den i beholderne. 

Sådan får du nye poser til madaffald

Når du ikke har flere poser, kan du bestille en ny rulle ved at sætte en tom madaffaldspose i klemme i låget på beholderen til madaffald. Når skraldemanden ser posen, lægger han en ny rulle poser. Du kan også hente en rulle på genbrugsstationen, bibliotekerne eller rådhuset. 

Sådan undgår du lugt og fluer i dit madaffald i sommervarmen:

  • Dryp madaffaldet godt af og læg evt. noget papir i bunden af beholderen udenfor, som kan suge væsken
  • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle
  • Læg bioposen forsigtigt i biospanden så der ikke går hul på den
  • Undgå at overfylde bioposen og husk at lukke den med en knude
  • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder til madaffald i skyggen

Spar penge med 14. dages tømning

Har du ikke særligt meget mad- og restaffald, kan du vælge at få din beholder tømt hver 14. dag i stedet for hver uge.

Du sparer penge, hvis du vælger at få hentet affald hver 14. dag - se priser her.

Når du tilmelder dig, får du et mærkat sat på din postkasse, så skraldemanden kan se, at der er 14. dages tømning på din adresse.

Bestil 14. dages tømning her. Se link øverst på siden. 

Hvordan ser de ud?

Affaldsbeholderne rummer hver 240 l, har to rum og er mørkegrønne.

Målene er: 110 cm høj, 59 cm bred og 73 cm dyb.

De tre beholdere er helt ens.

Sådan bruger du beholderen til mad- og restaffald

Den ene af dine nye beholdere er til mad- og restaffald. Det betyder, at du som noget nyt skal til at sortere madaffaldet fra dit almindelige affald.

Madaffald
Madaffald er:

• alt madaffald uden emballage, tilberedt og råt
• frugt og grønt
• kød, knogler og ben
• æggeskaller
• brugt køkkenrulle
• kaffefiltre og teposer
• dyrestrøelse

Læg madaffaldet i den grønne madaffaldspose og bind knude på, før du lægger den i beholderen. Når du mangler poser, sætter du en under låget på madbeholderen, så lægger skraldemanden en ny rulle til dig.

Sådan undgår du lugt og fluer i dit madaffald i sommervarmen:

  • Dryp madaffaldet godt af og læg evt. noget papir i bunden af beholderen udenfor, som kan suge væsken
  • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle
  • Læg posen forsigtigt i madaffaldsspanden, så der ikke går hul på den
  • Undgå at overfylde posen og husk at lukke den med en knude
  • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder til madaffald i skyggen

Der er nogle ting, du ikke må komme i beholderen. Det er:

• kattegrus
• emballage
• haveaffald

Vil du smide noget ud, hvor du ikke ved, om det hører hjemme i madaffaldsbeholderen, så læg det i beholderen til restaffald.

Restaffald
Din beholder til restaffald kan du bruge til:

• snavset emballage
• pizzabakker
• mælke- og juicekartoner
• chips- og kaffeposer
• bleer
• gavepapir
• kattegrus
• flamingo

Læg affaldet i en almindelig plastpose og bind knude på, så det ikke flyder ud i beholderen. Hvis du en gang imellem har for meget restaffald, kan du lægge det i en sæk, som du stiller ved siden af din beholder til mad- og restaffald og indberette det til os på vores hjemmeside eller ved at sende os en mail senest et døgn før vi henter. Det koster 50 kr.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tømme beholderen, hvis låget ikke er lukket.

Der er nogle ting, du ikke må smide i beholderen til restaffald. Det er:

• farligt affald
• elektronik og batterier
• affald, som kan genbruges

Farligt affald, elektronik og batterier er miljøskadelige og skal derfor afleveres i miljøboksen, så de kan blive behandlet forsvarligt.

Sådan bruger du beholderen til papir og plast

Papir
Din papirbeholder kan du bruge til:

• aviser, ugeblade og reklamer
• breve
• kuverter (med og uden rude)
• brochurer
• fotokopier
• skrive- og tegnepapir
• telefonbøger

Papiret skal være rent og tørt, når du lægger det i beholderen.

Nogle ting må du ikke lægge i din papirbeholder. Det er:

• pap og karton
• mælke- og juicekartoner
• pizzabakker
• gavepapir
• æggebakker
• indbundne bøger

Pap og karton skal til storskrald. Mælkekartoner og pizzabakker skal i beholderen til restaffald, da fx bare få pizzabakker kan betyde, at papiret ikke kan genbruges.

Plast

Du kan bruge plastbeholderen til både blød og hård plast:

• plastemballager fra mad
• plastlåg
• plastflasker
• plastbøtter
• plastdunke
• plastfolie/husholdningsfilm
• plastposer
• legetøj (uden PVC og elektronik)
• bobleplast.

Plasten skal være nogenlunde ren og tømt for mad. Er den vanskelig at få ren, så smid den hellere til restaffald.

Der er noget plast, som du ikke må lægge i din nye beholder. Det er:

• chips- og kaffeposer
• flamingo
• plastemballage fra kemikalier
• PVC

Flamingo og chipsposer skal i beholderen til restaffald. PVC skal afleveres på genbrugsstationen. Emballage fra kemikalier skal i miljøboksen.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tømme beholderen, hvis låget ikke er lukket.

Ekstra sæk - plast

Hvis du ikke har plads nok i din beholder til plast, har du mulighed for at få hentet en ekstra sæk i forbindelse med tømningen af din beholder. Du skal stille en klar sæk ved siden af beholderen til plast/papir, så tager skraldemanden den med uden beregning. Det er kun med plast, du kan få hentet en ekstra sæk.

Sådan bruger du beholderen til metal og glas

Glas- og metalaffald skal i din todelte beholder til metal og glas. Bortset fra stort metal må du ikke sætte glas og metal ud til storskrald. 

Glas
I rummet til glas kan du lægge:

• glasflasker
• syltetøjsglas
• konservesglas
• vinflasker
• skår fra flasker og konservesglas

Glasemballage skal være nogenlunde rent og tømt for madrester. Husk at skrue metal- og plastlåg af. Er det vanskeligt at få rent, så læg det i beholderen til restaffald.

Der er nogle ting, du ikke må lægge i din glasbeholder. Det er:

• keramik
• porcelæn
• stentøj
• ildfaste fade
• el- og sparepærer
• vinduesglas
• drikkeglas af krystal
• spejle

Keramik, porcelæn og stentøj kan ikke smeltes om sammen med glasset. Bare små mængder kan derfor ødelægge glasset, så det ikke kan genbruges. Aflever det i stedet til storskrald.

Metal
I rummet til metal kan du lægge:

• konservesdåser
• øl- og sodavandsdåser
• metallåg fra fx glas
• ølkapsler
• fyrfadslysholdere
• foliebakker
• gryder og pander
• sakse og knive

Metalemballage skal være nogenlunde rent og tømt for madrester. Husk på at dine gamle makreldåser ligger op til otte uger i din beholder. Er det vanskeligt at få rent, så læg det i beholderen til restaffald.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tømme beholderen, hvis låget ikke er lukket.

Der er nogle ting, som du ikke må lægge i din beholder til metal. Det er:

• spraydåser
• kaffekapsler fra fx espresso-maskiner
• metal, der indeholder elektronik

Spraydåser og småt elektronik skal afleveres i miljøboksen. Store metalgenstande, som vanskeligt kan være i beholderen, skal afleveres som storskral

Sådan bruger du miljøboksen

Miljøboksen må indeholde alt det, du før afleverede til farligt affald på genbrugsstationen.

I din miljøboks kan du aflevere:

• batterier og småt elektronik
• kemikalierester
• rengøringsmidler
• spraydåser
• malingrester
• Gødning, insekt- og plantegifte

Pak affaldet i originalemballage, hvis du stadig har den. Ellers skal du pakke det ind i fx fryseposer eller glas med låg og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i.

Der er nogle ting, du ikke må aflevere i din miljøboks. Det er:

• medicinrester og –emballage
• spidse og skarpe genstande
• selvantændelige klude og væsker
• fyrværkeri

Medicinrester skal afleveres på apoteket. Fyrværkeri og andet farligt affald skal på genbrugsstationen.

Husk at fylde miljøboksen op inden du afleverer den. Og husk, kun at lægge det i, der står på sorteringsvejledningen i boksen.

Det er vigtigt, altid at lukke låget på din miljøboks forsvarligt og holde den udenfor børns rækkevidde.

Sådan får du tømt miljøboksen

Din miljøboks bliver tømt, når du ønsker det. Du skal blot udfylde feltet på boksens låg med navn og adresse og stille den ud på beholderen til mad- og restaffald senest kl. 6 på tømmedagen for denne beholder. Så tager skraldemanden den med og afleverer en ny. Du kan også selv aflevere din miljøboks på genbrugsstationen. Her får du også en ny boks med hjem.

 

Hvem skal rengøre de nye beholdere?

Du skal som bruger selv rengøre dine beholdere. Der findes firmaer som mod betaling kommer ud og vasker beholderne. Brøndby Kommune vedligeholder dem, fx. hvis de går i stykker.

Hvad sker der med dit affald?

Dine todelte beholdere gør det meget lettere at sortere. Dermed får vi genbrugt rigtigt mange af de ressourcer, vi ellers ville smide i skraldespanden.  

Dine todelte beholdere bliver hentet af skraldebiler, der også er delt op i to rum, som holder de forskellige typer affald adskilt under transport. Det er forskelligt, hvad der sker med dit affald, når det bliver genbrugt. Du kan læse lidt om det her. 

Madaffald

Madaffald bliver brugt til produktion af biogas og kompost. Biogassen bruges til at lave el, varme og brændstof til transport. Komposten spredes på markerne som gødning.

Restaffald

Restaffaldet er det eneste affald, som bliver kørt til forbrænding. Her bliver det til varme og el.

Papir

Papir kan genbruges op til syv gange. Det bliver fx til nye aviser. På den måde sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde nye træer.

Plast

Der går ca. 2 kg olie til at producere 1 kg plast. Plast kan blive til nye plastprodukter, fx havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. På den måde sparer vi olie ved at genbruge.

Glas

Genbrugslas bliver solgt til et glasværk, som smelter det om. Så kan det blive til nyt glas. Igen og igen.

Metal

Metal koster både energi og råstoffer at udvinde. Et kg aluminium udvundet af bauxit skaber fx ca. 85 kg affald. Et kg genbrugsaluminium giver derimod kun 3,5 kg affald.

Farligt affald

Mange af materialerne i elektronik kan genbruges, da det indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter. Elektronik indeholder tit også plastik – og glas – som egner sig godt til at blive genbrugt.

Storskrald
Dit storskrald bliver genbrugt på forskellige måder afhængig af, hvad du sætter ud. Hvis dit storskrald er sammensat af forskellige materialer, fx et træbord med metalben, skal du først skille det ad. Så kan metallet blive genbrugt.

Pap kan genbruges til nyt pap i fx papkasser, køkkenruller eller æggebakker. Pap kan bruges igen og igen.

Det brændbare storskrald, som ikke kan genbruges, bliver kørt til forbrænding og bliver til el og fjernvarme.

Haveaffald
Haveaffaldet bliver kørt til et komposteringsanlæg, hvor det bliver omdannet til kompostjord. Mikroorganismer i naturen nedbryder haveaffaldet til jord, vand, varme og CO2.

 

Skrevet af Affald
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.