Hjælp i hverdagen

Borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en ordning til personer, som har en betydelig og varig funktionsnedsættelse, og som har brug for fleksibel støtte til at fastholde eller opbygge et selvstændigt liv. Med en BPS-ordning ansætter du selv dine hjælpere til pleje, ledsagelse og overvågning.

Hvis du ønsker at vide mere om, hvilke muligheder og krav der er forbundet med ordningen, eller hvis du ønsker at ansøge om BPA skal du kontakte Specialrådgivningen.
Skrevet af Specialrådgivningen