Begravelsespladser

Kirkegårdene er begravelsesplads - også for folk, der er ikke er medlemmer af folkekirken