Veje og trafik

Trafikdæmpning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for, hvornår der kan etableres trafikdæmpende foranstaltninger. Foranstaltningerne kan enten bestå af bump, dvs. forhøjninger i vejen eller af chikaner, dvs. forhindringer der gør at bilerne skal køre i zig-zag.

Ved vurdering af, om der skal gives tilladelse til trafikdæmpende foranstaltninger, vil forholdene for de bløde trafikanter indgå.

På offentlige veje indgår forslag til trafikdæmpende foranstaltninger i en samlet vurdering om, hvor behovet er størst. 

Retningslinjerne for ansøgning om trafikdæmpende foranstaltninger

  • Boligveje, som benyttes af mindre end 20 grunde. Her gives der ikke tilladelse til trafikdæmpende foranstaltninger. Dette begrundes med at det er et meget lille antal trafikanter og tilmed vejens egne beboere, der benytter vejen, og derfor selv bør være motiveret for at køre sikkert. 
  • Boligveje, som benyttes af mellem ca. 20 og 200 grunde. Her kan der gives tilladelse til bump eller chikaner. 
  • Boligveje, som benyttes af mere end 200 grunde. Her kan der kun gives tilladelse til chikaner.
  • Veje, som kun benyttes af samme ejer. Veje, som kun benyttes af samme ejer herunder boligselskab, og som derfor fungerer som interne veje. Her kan der gives tilladelse til bump eller chikaner.
  • Øvrige veje. Her etableres normalt ikke trafikdæmpende foranstaltninger.

Betingelser for tilladelse 

  1. Ansøgningen skal komme fra grundejerforeningen eller boligselskabet eller fra mindst 2/3 af beboerne på de berørte veje. 
  2. Det skal kunne dokumenteres, at man har forsøgt at løse problemet ved information. Teknisk Forvaltning er gerne behjælpelig hermed. 
  3. Såfremt informationen ikke virker eller evt. sideløbende hermed, opstiller Teknisk Forvaltning hastighedsmåler på vejen. 

Skrevet af Trafik