Hække, Buske og Træer

Grundejeren skal beskære/ klippe hække, buske og træ ud mod veje og stier.

Hække

Hække langs vejen klippes ind, så hækken ikke overskrider skellet til vejen. Skelet kan findes ved de skelpæle, som står i hjørnerne af grunden.

Telefonskabe, elskabe, belysningsmaster og brandhaner står som regel i bagkant af vejarealet, hvilket betyder, at disse skal være klippet fri af hækken.

Hække skal plantes, så de ikke vokser ud over fortov eller vej. Derfor skal man ved plantning tage højde for at hække og buske vokser i bredden. Normalt skal en hæk derfor plantes 30-35 cm inden for skel.

Træer

Træer, hvor grenene hænger ud over vejareal, skal klippes så de er minimum 2,75 meter over fortov og 4,00 meter over vejen.

Klipning

Kommunen klipper egne hække og græsrabatter efter følgende terminer:

Græsrabatter langs veje Antal klipning pr. år
Type 1 10-15
Type 2 7-10
Type 3 2-3

Forklaring på typer

Type 1: Områder med stor opmærksomhed og hvor der kommer mange borgere. F.eks. ved stationer, torve, vejhjørner, nye beplantninger.
Type 2: Områder med mindre opmærksomhed og hvor der kommer færre borgere. F.eks. legepladser.
Type 3: Områder med lille opmærksomhed og hvor der kommer få borgere. F.eks. randbeplantning til bassiner, boldbaner og beplantning i yderområder.

Hække Antal klipning pr. år
Type 1 2
Type 2 1

Kontakt

Materielgården

Brøndby Møllevej 10
2605 Brøndby

Tlf.: 43 28 24 60

vejplads@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 8.00 - 15.00
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune