Hække, Buske og Træer

Grundejeren har ansvaret for at beskære/ klippe hække, buske og træ ud mod veje og stier.