Trafikdæmpning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for, hvornår der kan etableres trafikdæmpende foranstaltninger.