Trafikdæmpning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget regler for, hvornår der kan etableres trafikdæmpende foranstaltninger.

Trafikdæmpende foranstaltninger

For at regulere trafikmængder og fart og derved skabe bedre trafiksikkerhed kan vi etablere trafikdæmpende foranstaltninger.

Foranstaltningerne for trafikdæmpning kan enten bestå af bump, dvs. forhøjninger i vejen eller af chikaner, dvs. forhindringer, der gør at bilerne skal køre i zig-zag.

Hvem kan få lov til at anlægge trafikdæmpning?

  • Boligveje, som benyttes af mindre end 20 grunde. Her gives der ikke tilladelse til trafikdæmpende foranstaltninger. Dette begrundes med at det er et meget lille antal trafikanter og tilmed vejens egne beboere, der benytter vejen, og derfor selv bør være motiveret for at køre sikkert.
  • Boligveje, som benyttes af mellem ca. 20 og 200 grunde. Her kan der gives tilladelse til bump eller chikaner.
  • Boligveje, som benyttes af mere end 200 grunde. Her kan der kun gives tilladelse til chikaner.
  • Veje, som kun benyttes af samme ejer. Veje, som kun benyttes af samme ejer herunder boligselskab, og som derfor fungerer som interne veje. Her kan der gives tilladelse til bump eller chikaner.
  • Øvrige veje. Her etableres normalt ikke trafikdæmpende foranstaltninger.

Ansøgninger skal leve op til følgende betingelser:

  • Ansøgningen skal komme fra grundejerforeningen, boligselskabet eller fra mindst 2/3 af beboerne på de berørte veje.
  • Det skal kunne dokumenteres, at man har forsøgt at løse problemet ved information. Teknik- og Miljøforvaltningen kan eventuelt hjælpe.
  • Såfremt informationen ikke virker eller evt. sideløbende hermed, opstiller Teknik- og Miljøforvaltningen hastighedsmåler på vejen.

Vurdering og ansøgning

Ved vurdering af, om der skal gives tilladelse til trafikdæmpende foranstaltninger, vil forholdene for de bløde trafikanter indgå. På offentlige veje indgår forslag til trafikdæmpende foranstaltninger i en samlet vurdering om, hvor behovet er størst. Du skal søge via mail: trafik@brondby.dk

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 29. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune