Snerydning

Det er en fælles opgave at rydde sne og sørge for, at det er sikkert at færdes på veje, fortove og stier. Her kan du læse om dine opgaver og se oversigt over, hvad Brøndby Kommune gør.

Hvornår skal du rydde sne?

Ved offentlige veje og fortove:

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22.

Generelt skal du rydde sne på fortov langs en offentlig vej, hvis du kan gå direkte ud på fortovet fra dit hus/indkørsel. Udover fortovet skal du rydde stier til fodgængere, og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Hvis du er i tvivl om du har en pligt til at rydde sne på dit fortov, kan du se dette på nedenstående kort.

 

Ved private fællesveje og fortove:

Ligger dit hus ud til en privat fællesvej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane og fortov. Generelt skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da grundejeren på den modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Offentlig vej eller privat fællesvej?

For at finde ud af, om du bor ud til en offentlig vej, eller en privat fællesvej, eller måske begge dele, kan du benytte nedenstående kort, hvor du kan skrive din adresse i søgefeltet, og derefter se, hvordan din bolig er placeret.

Offentlige veje er markeret med grøn streg, mens private fællesveje er markeret med blå streg.

Hvad gør kommunen?

Kommunens Materielgård rydder sne og bekæmper glatføre døgnet rundt på de vigtigste offentlige veje, pladser og stier. Boligveje og gangstier vil normalt kun blive ryddet for sne og glatførebekæmpet inden for normal arbejdstid. 

Hvordan og hvornår snerydning og glatførebekæmpelse udføres fremgår af Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse.

 

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Snerydning og saltning Hyppighed
Primær vej Hele døgnet
Boligvej I normal arbejdstid
Cykelstier Hele døgnet
Fortove I normal arbejdstid

 

Kommunal snerydning på privat fællesvej

Brøndby Kommune tilbyder at foretage snerydning på kørebanen på private fællesveje. Der betales for hver snevejrsdag. Du kan få mere information om ordningen ved at kontakte os på mail:vejplads@brondby.dk

Sikker færdsel i snevejr

Hjælp skraldemanden og budene

Du kan sikre, at du får tømt dine affaldsbeholdere ved at rydde sne i minimum en meters bredde fra beholderne og ud til midten af vejen og ved at salte eller gruse, hvis der er glat.

Du skal også huske at grave et hul i snevolden ved adgangsvejen til dine beholdere, hvis snerydderen har lavet sådan en.

Fald på vej og fortov
Fald på fortovet på grund af manglende snerydning eller grusning

Hvis man falder på et glat fortov og kommer til skade, skal man henvende sig til grundejeren, da det er dennes ansvarsforsikring der dækker.
Grundejeren har ansvaret for at rydde sne eller foretage grusning. Fortov og overkørsel skal være ryddet for sne, når snefaldet er ophørt.

Fald på offentlige veje/stier eller andre offentlige arealer

Er du kommet til skade på offentlige veje, fortov, stier og andre offentlige områder, kan det være, at du er berettiget til erstatning via kommunens forsikring.

Kommunen har tegnet ansvarsforsikring i et forsikringsselskab, men du skal anmelde ulykken skriftligt til kommunen på mail: vejplads@brondby.dk 

Det er vigtigt, at følgende punkter er beskrevet:

  • Uheldets art
  • Tidspunkt for uheldet (dato og klokkeslæt)
  • Hvor er uheldet sket (vises på kort)
  • Hvilke skader er opstået ved uheldet
  • Vejrforholdene
  • Eventuelle vidner til uheldet

Når vi har modtaget din henvendelse, modtager du en bekræftelse fra os. Din anmeldelse vil blive videresendt til kommunens forsikringsselskab, som overtager skadebehandlingen. Du modtager en afgørelse på sagen direkte fra forsikringsselskabet. Sagsbehandlingstiden er afhængig af uheldets omfang.

Kontakt

Materielgården

Brøndby Møllevej 10
2605 Brøndby

Tlf.: 43 28 24 60

vejplads@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 8.00 - 15.00
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune