Parkeringskontrol

Brøndby har siden februar 2021 haft en aftale med Parkeringskontrol Nord, om kontrol på offentlige veje i kommunen. Det er stadig gratis at parkere i Brøndby Kommune.

Parkeringskontrol

Parkeringskontrol på offentlige veje

Siden februar 2021 har Parkeringskontrol Nord stået for en løbende parkeringskontrol på kommunale veje og private fællesveje, som til sammen udgør størstedelen af kommunens vejstrækninger. Der kontrolleres kun på de private fællesveje, som ikke har eget parkeringskorps. Det er gratis at parkere på offentlige veje i Brøndby, men der har været problemer med generende og i visse tilfælde også ulovlig parkering på både offentlige og private arealer.

Beslutningen om p-kontrol blev taget ud fra en helhedsbetragtning om fælles adgang til parkering, sikring af trafikflow, minimering af søgetrafik og øget tryghed for de bløde trafikanter. Der er indgået en treårige aftale om parkeringskontrol.

Aftalen om Parkeringskontrol blev besluttet den 9. december 2020 og trådte i kraft 1. februar 2021.

Parkeringskontrol Nord

Parkeringskontrol Nord er et kommunalt samarbejde med Aalborg Kommune, som er oprettet efter færdselslovens §122a. Læs mere om Parkeringskontrol Nord

Privat fællesvej

En privat fællesvej er en vej med adgang for alle. Det er en offentlig vej som ejes af en grundejerforening eller de matrikler der støder op til vejen.

Det er grundejerne der står for vedligehold af den private fællesvej.

Etablering af parkeringskontrol på privat fællesvej

Kommune godkender ikke længere ansøgninger om etablering af parkeringskorps på privat fællesvej, da der nu er oprettet kommunal parkeringskontrol.

Etablering af parkeringskontrol på privat vej

Brøndby Kommune er ikke myndighed i forhold til private veje, og derfor er det ikke nødvendigt at have kommunens tilladelse til etablering af privat parkeringskontrol, så længe reglerne for parkering på privat område overholdes. 

Opsætning af "Parkering forbudt" skilt

Opsætning af skilte som fx ”Parkering for uvedkommende forbudt” eller ”Parkering kun for ejendommens beboere” må kun ske på privat vej, idet alle ifølge vejloven har lov til at parkere på offentlig vej og privat fællesvej.

Ansøgning sker til og skal godkendes af Politiet, da kommunen ikke er vejmyndighed på private veje.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune