Trafik og Støj

I Brøndby arbejder vi målrettet på at sænke støjbelastningen for borgerne i kommunen og på at forbedre trafiksikkerheden.