Støjhegn

For borgere der har mistet hegn eller hæk, i forbindelse med letbaneprojektet og gerne vil opsætte støjhegn langs Søndre Ringvej, er der udarbejdet en guide til, hvordan støjhegnet kan laves.

Opsætning af støjhegn langs letbanen

I 2025 kører letbanen langs Søndre Ringvej. Letbanens tracé kommer til at ligge på den vestlige side af Søndre Ringvej, og vejbanen vil blive forrykket mod den østlige side af Søndre Ringvej. Mange boligejere, særlig i den østlige side af Søndre Ringvej, har fået eksproprieret dele af deres grunde og fået fjernet hegn ud mod vejen.

Forvaltningen oplever i den sammenhæng, at borgere og grundejerforeninger ønsker at opsætte støjhegn, som er mere naturligt indpasset i et boligområde end de typiske støjhegn. Derfor har kommunen udarbejdet en guide til hvordan du kan opsætte et støjhegn så nemt og overskueligt som muligt.

Der skal søges dispensation for at opstille støjhegnet hvis du bor i området omfattet af lokalplan 223.

Guiden er husstandsomdelt i de berørte områder og kan hentes på Brøndby Rådhus efter aftale ved at skrive til: tmf-byplan@brondby.dk

Gå sammen om at lave støjhegn.

Du må stadig gerne sætte et almindeligt hegn op, som overholder hegnsloven og lokalplanen (ved den østlige side af Søndre Ringvej). Vejledningen gælder kun, hvis du ønsker at etablere støjhegn. Det vil være en god ide at gå sammen med dine naboer, hvis de også ønsker at opføre et støjhegn.

Fordele ved at gå sammen om at etablere støjhegn:

  • det er nemmere,
  • det er billigere,
  • det er mere effektivt i forhold til støj, da der ikke kommer huller i hegnet.

Inden du bygger dit støjhegn, skal du have styr på en række emner:

  • ledningsoplysninger (findes hos ler.dk)
  • placering af støjhegn
  • placering af stolper
  • udseende og materialevalg
  • tilladelse fra kommunen

Find ledningsoplysninger i Ledningsejerregisteret

 

Støjhegn langs letbanen

Hvis du ønsker at opstille container, skurvogn eller lign. på vejen, skal du søge først.

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Du skal have en tilladelse, inden du må gå i gang.

Ansøg om råden over vej

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune