Parkering

Det er gratis at parkere på offentlig vej i Brøndby Kommune. Det er færdselsloven, som bestemmer, hvordan du må parkere.

Parkeringsregler

Regler for standsning og parkering

Parkeringsreglerne er fastsat i Færdselsloven (§28-29).

Desuden gælder i Brøndby Kommune også "Bekendtgørelse om standsning og parkering" som du kan læse via linket længere nede på siden. Bekendtgørelsen har bestemmelser om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor Brøndby Kommune er vejmyndighed.

Det er gratis at parkere i Brøndby Kommune, så længe parkeringsreglerne og de lokale regler overholdes.

Læs Færdselsloven på retsinformation.dk

Læs Bekendtgørelse om standsning og parkering

Klage om ulovlig og uhensigtsmæssig parkering

Anmeldelse af ulovligt parkerede køretøjer skal ske til politiet, der sørger for, at parkeringsreglerne ikke overtrædes. Siden 1. februar 2021 har Parkeringskontrol Nord, udført parkeringskontrol på offentlige veje i kommunen.

Læs om parkeringskontrol

Parkeringskontrol på private p-arealer er ikke underlagt færdselsloven. Hvis du har modtaget en kontrolafgift på en privat vej, som du finder uberettiget, skal du henvende dig til den private parkeringskontrol, som har skrevet bøden – ikke kommunen.

Biler uden nummerplader

Biler uden nummerplader må ikke stilles på private eller offentlige veje. Observerer du en bil uden nummerplade, kan du melde det til os på mail: vejplads@brondby.dk. Bilen vil herefter blive fjernet.

Biler i tomgang

I Brøndby Kommune gælder "Regulativ vedrørende adgang til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang". Regulativet bestemmer, at et motordrevet køretøj højst må lade motoren køre i ét minut. Reglen gælder ikke, når man holder i kø eller når motorkraften er nødvendig for at motorkøretøjet kan arbejde f.eks. med aflæsning.

Motorcykelparkering

Motorcykler skal overholde den tidsbegrænsede parkering, som biler, men der er ikke krav om anvendelse af parkeringsskive. 

Motorcykelparkering i parkeringsbås

En motorcykel må gerne parkeres i almindelig p-bås. Dog er det således, at hvis p-båsen er reserveret til eksempelvis handicappede, eller en særlige køretøjstyper, skal dette respekteres.

De almindeligt forekommende standsnings- og parkeringsforbud er ligeledes gældende fuldt ud for motorcykler.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 19. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune