Materialer på vej, fortov eller sti

Her på siden kan du læse om, hvilke regler der er for opstilling af materialer på veje, fortove eller stier i Brøndby Kommune