Opsætning af solceller

Som ejendoms- eller grundejer har du mulighed for at opsætte solcelle- og solfangeranlæg. Inden du opsætter dit solcelleanlæg er der en række bestemmelser og forhold, du skal være opmærksom på. 

Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg kræver ikke byggetilladelse, med undtagelse af opsætning på erhvervs- og etagebyggeri. Dog skal al opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg overholde bestemmelser i gældende Bygningsreglement samt den gældende lokalplan for dit område.

Inden du går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal du undersøge bestemmelserne i det gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo.

Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt, skal du søge kommunen om tilladelse til at sætte solcelle- eller solfangeranlægget op. Samtidigt er det også vigtigt, at du har orienterede dig i den lokalplan, som er gældende for dit område og sikret, at der ikke er nogle bestemmelser heri, som strider imod opsætningen af solcelle- eller solfangeranlæg.

Du skal også være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer og andre omkringboende.

Læs mere om opsætning af solcelle- og solfangeranlæg

Kontakt

Planafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tf-byplan@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 18. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune