Opsætning af solceller

Som ejendoms- eller grundejer har du mulighed for at opsætte solcelle- og solfangeranlæg. Inden du opsætter dit solcelleanlæg er der en række bestemmelser og forhold, du skal være opmærksom på. 

Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg kræver ikke byggetilladelse, med undtagelse af opsætning på erhvervs- og etagebyggeri. Dog skal al opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg overholde bestemmelser i gældende Bygningsreglement samt den gældende lokalplan for dit område.

Inden du går i gang med at installere et solcelle- eller solfangeranlæg, skal du undersøge bestemmelserne i det gældende bygningsreglement i forhold til bygningers højde og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo.

Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt, skal du søge kommunen om tilladelse til at sætte solcelle- eller solfangeranlægget op. Du skal søge via portalen Byg og Miljø.

Samtidigt er det også vigtigt, at du har orienteret dig i den lokalplan, som er gældende for dit område og sikret, at der ikke er nogle bestemmelser heri, som strider imod opsætningen af solcelle- eller solfangeranlæg.

Du skal også være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer og andre omkringboende.

Læs mere om opsætning af solcelle- og solfangeranlæg

Øvrige bestemmelser, som skal overholdes

Udover bygningsreglementets bestemmelser skal du være opmærksom på, at følgende bestemmelser også skal overholdes:

  • Byplanvedtægter
  • Lokalplaner
  • Deklarationer (som du kan finde på tinglysning.dk)
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Fredet eller bevaringsværdig bygning
  • Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §15 -19

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers ydre.

Bestemmelserne kan angive f.eks. farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du påbegynder arbejdet.

Find din lokalplan i Lokalplanportalen.

Når du skal søge dispensation til opsætning af solceller

Du søger dispensation ved at sende Teknik- og Miljøforvaltningen en mail på tmf-byplan@brondby.dk.

Du skal sende en kort beskrivelse af projektet, information om placering samt anvendelse.

Når du har opsat dine solceller, skal det indmeldes til BBR

Hvis anlægget ikke er i strid med nogle af reglerne, skal du sende oplysninger om anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) via selvbetjeningsløsningen Ret BBR, når anlægget er sat op. 

Du kan læse mere om solcelleanlæg på energitjenestens hjemmeside her: www.energitjenesten.dk

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byplan@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune