Enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du ønsker at opføre et nyt hus, en tilbygning eller udestue, samt hvis du skal renovere. Vær opmærksom på, at du altid skal orientere dig i lokalplanen for dit område.

Nybygning, tilbygning, og ændret anvendelse til bolig kræver byggetilladelse

Følgende kræver byggetilladelse:

 • Ny bolig
 • Tilbygning til eksisterende bolig
 • Ny udestue
 • Udnyttelse af tagetage til beboelse
 • Ombygning af garage/udhus/udestue til beboelse
 • Ombygning af overdækket terrasse til udestue
 • Opstilling af beboelsesvogn

Derudover kan byggearbejder, som har betydning for bygningens højde, nye kviste og altaner også kræve en byggetilladelse.

Vedligeholdelse og indvendig ombygning i bolig kræver ikke byggetilladelse

Følgende kræver ikke byggetilladelse:

 • Etablering af badeværelse
 • Etablering af køkken
 • Flytning af indvendige vægge
 • Udskiftning af vinduer
 • Ny tagdækning
 • Facadeændringer og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved det beboede areal
 • Vedligeholdelsesarbejde

Det er vigtigt, at byggearbejdet ikke medfører en udvidelse af arealer.

Regler i Bygningsreglementet, lokalplaner og anden lovgivning skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Bygningsreglementet indeholder f.eks. regler om efterisolering og størrelse på vinduer til redningsåbninger. Se reglerne i Bygningsreglementet

Tjekliste til din ansøgning

Hvad skal du indsende sammen med din ansøgning?

 • Ansøgning med kort beskrivelse af projektet
 • Situationstegning - målfaste og målsatte
 • Plantegning - målfaste og målsatte
 • Snittegning af facade - målfaste og målsatte
 • Fuldmagt fra ejer(e), hvis du ikke selv er ejer
 • Materialebeskrivelse
 • Tilbud om byggeskadeforsikring

Tjeklisten er vejledende. Du skal kun sende den dokumentation, som er relevant for netop dit projekt.

Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, f.eks dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Se mere om lokalplaner.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser, bad eller toiletter?

Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune