Etablering og ændring af legepladser

Få overblik over, hvad der kræver af tilladelse, når du som virksomhed, boligselskab og grundejerforening skal etablere eller ændre en legeplads med offentlig adgang.

Etablering af legepladser

Det er dit ansvar som ejer, at legepladsen opføres lovligt, uanset om opførelsen kræver byggetilladelse eller ej.

Som udgangspunkt kræver alle nye opsætninger af legeredskaber en byggetilladelse, hvis det er på arealer med offentlig adgang.

Ved legepladser med offentlig adgang menes legepladser, hvor der kommer andre end ejeren selv og dennes familie og venner. Det gælder både, når du skal opsætte nye legeredskaber på en eksisterende legeplads, og når du skal etablere en helt ny legeplads.

Du skal ikke søge om byggetilladelse, hvis der er tale om vedligeholdelse.

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Tjekliste

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal indsende:

  • En kort beskrivelse af projektet – Hvad er der i dag? Hvad ønsker I opført?
  • Nødvendige oplysninger til identifikation af ejendommen, matrikelnummer, ejerlav og adresse.
  • En fuldmagt fra ejendommens ejer(e), såfremt du ikke selv er ejer.
  • En beliggenhedsplan med legeredskabernes præcise placering på grunden.
  • Målsatte plantegninger.
  • Målsatte opstalter.
  • Dokumentation for at redskaberne overholder de til enhver tid gældende standarder om legepladssikkerhed.
  • Oplysning om hvilke bestemmelser, dit byggeprojekt evt. er i strid med, og i så fald en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer.

Tjeklisten er vejledende. Du skal kun sende den dokumentation, som er relevant for netop din legeplads.

Læs lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, f.eks dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde etablering, ændring i areal eller udformning? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune