Skole og SFO

Skolefritidsordning (SFO)

Der findes én SFO på hver bydelsskole for elever fra 0.-3. klasse.
Der er ét klub-tilbud på hver bydelsskole for elever fra 4.-7. klasse.

Der er indtil videre ikke truffet politisk beslutning om tilbagebetaling af forældrebetalingen i forbindelse med Covid19 såfremt man holder børnene hjemme. Bliver der det, vil forældrene blive orienteret.

Hvis du vil...

SFO for børn fra 0. - 3. klassetrin

Fra 0. klasse til eleven går ud af 3. klasse, er der mulighed for at gå i SFO.
Der er fremmødekontrol i SFO og registreringen foregår via Aula-system.  

 

SFO for børn fra 4. klassetrin og frem

For eleverne fra 4. klassetrin og frem er der mulighed for at gå i Klub.
I Klub registrerer elever sig i Aula-systemet ved ankomst og når de går hjem.

Registreringerne i Aula kan ses via Aula-app. på mobiltelefonen og på forældreintra/Aula. 

Der findes byggelegepladser i henholdsvis Brøndbyøster og Brøndbyvester, som er et integreret fritidstilbud i de pågældende bydeles SFO og Klub. 
Her vil det være muligt at blive tilknyttet byggelegepladsen og derved få glæde af de mange spændende muligheder, som byggelegepladsen tilbyder. 

 

Takster i SFO og klub

SFO/klub takst pr. 1. januar 2021

  • SFO: 0. klasse 3. klasse er 1664 kr. pr måned
  • Fritidsklub: 4. klasse til 7. klasse er 479 kr. pr. måned.

Juli måned er betalingsfri.

Kan jeg søge om økonomisk friplads i SFO og klub? 

Når du får en plads i en SFO, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke søges fripladstilskud til private pasningsordninger

Klik her for at se fripladsskalaen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

  • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
  • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Du skal søge digitalt om økonomisk fripladstilskud og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Der er trådt nye regler i kraft 1. januar 2016 og det betyder at tilskuddet automatisk reguleres, hvis SKAT kan se, at husstandsindkomsten ændrer sig op eller ned med et bestemt beløb om måneden. Du har fortsat oplysningspligt, når der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.


Indmeldelse og udmeldelse

Ind- og udmeldelse skal foregå elektronisk via selvbetjeningssystemet Digital Pladsanvisning, som du finder i den grønne boks øverst på siden.

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den 1. ellers den 15. i en måned.
Når barnet starter i børnehaveklasse, skal du indmelde dit barn i SFO via Digital Pladsanvisning med startdatoen den 1. maj.

Efter 3. klasse overføres barnet automatisk til skolens Klub.

Åbningstider:

Der er morgenåben på alle SFO´er fra kl. 6.30 til kl. 8.00, - dog på Brøndbyvester-Kroagervej fra kl. 6.15.

Om eftermiddagen åbner SFO og Klub, når skoledagen er slut. Mandag til torsdag lukker de kl. 17.00 og fredag til kl. 16.30.

Derudover har Klub aftenåben og byggelegepladserne i weekenden. Se åbningstider og muligheden for at benytte tilbuddene på skolernes hjemmesider.

 

Lukkedage

Når folkeskolerne har lukket i skoleferierne, har SFO åbent hele dagen. Man kan altid kontakte den enkelte SFO for at få nærmere oplysninger om åbningstider.

SFO er lukket fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Endvidere er der altid lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag den 5. juni.

SFO er også lukket de 3 hverdage i påskeugen. Disse 3 dage er også skolefridage.

Skrevet af Skoler