Fritidspas

Med Fritidspas kan børn og unge i Brøndby Kommune få økonomisk støtte til at betale for kontingent til en af Brøndbys mange forenings- og fritidsaktiviteter.

Om Fritidspas

Med et Fritidspas kan børn og unge i Brøndby Kommune få hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet. Fritidspas er for børn og unge i alderen 0-17 år, som ikke er en del af forenings- og fritidslivet, for eksempel på grund af manglende økonomi.

Ud over kontingentstøtte til en forenings- og fritidsaktivitet, er det også muligt at få hjælp til både tilmelding og opstart til aktiviteten fra vores fritidsvejleder eller frivillige følgevenner (for 5-17 årige).

Fritidspasset kan bruges til kontingentstøtte til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. basketball, karate, spejder, musik eller noget helt andet. Aktiviteten skal som udgangspunkt foregå i Brøndby Kommune.

Nedenfor kan du læse om, hvordan dit barn kan få et Fritidspas.

Fritidspas for børn og unge i alderen 0-17 år

Hvad er Fritidspas?

Med et Fritidspas kan børn og unge i Brøndby Kommune få hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet. Fritidspas er for børn og unge i alderen 0-17 år, som ikke er en del af forenings- og fritidslivet, for eksempel på grund af manglende økonomi.

Et Fritidspas giver tilskud til kontingent på 1.000 kr. Ønsker dit barn at starte til en aktivitet på Musikskolen er tilskuddet op til 2.000 kr.

Det er også muligt at søge om tilskud til indkøb af nødvendigt udstyr (f.eks. spejderuniform, ketcher eller karatedragt), hvilket du skal tale med fritidsvejlederen eller den fagperson, som indstiller dit barn til Fritidspas.

Hvem kan få et Fritidspas?

Fritidspas kan tildeles børn og unge i alderen 0-17 år. Barnet eller den unge skal være bosat i Brøndby Kommune for at kunne få tildelt et Fritidspas.

Hvis du er forældre til et barn eller ung, der gerne vil gå til spejder, musik eller en anden fritidsaktivitet, og du ikke har mulighed for at betale kontingent til en forening, er der mulighed for at få hjælp med et Fritidspas.

Fritidspasset kan også tildeles børn og unge, hvor det vurderes gavnligt for barnets, eller den unges udvikling og trivsel at deltage i en fritidsaktivitet.

Hvad gælder et Fritidspas til?

Fritidspasset kan bruges til kontingentstøtte til mange forskellige foreningsaktiviteter, som f.eks. basketball, karate, spejder, musik eller noget helt andet.

Fritidspas gælder til alle folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune samt Musikskolen i Brøndby. 

Der gives ikke tilskud til kommercielle aktører som f.eks. fitnesscentre, dansestudier og lignende.

Kontakt fritidsvejlederen, hvis du ønsker hjælp til at finde den rette forenings- eller fritidsaktivitet til dit barn. Læs mere om fritidsvejledning nedenfor.

Læs mere om mulige fritidsaktiviteter her.

Se alle foreninger her. 

Læs mere om Musikskolen her.

Hvordan får mit barn et Fritidspas?

Hvis du mener, at dit barn er i målgruppen for at modtage et Fritidspas, skal du tage kontakt til fritidsvejlederen eller en medarbejder i kommunen, der kender dit barn (f.eks. en skolelærer, pædagog, sundhedsplejerske eller socialrådgiver).

Hvis medarbejderen vurderer, at dit barn vil have glæde af et Fritidspas, kan vedkommende indstille dit barn til et Fritidspas.

Fritidsvejlederen kan kontaktes på: fritidspas@brondby.dk

Tilskud til stævner og lejre

Deltagelse i stævner og lejre er en vigtig del af fællesskabet i fritidslivet. Det er derfor muligt at søge om tilskud til deltagerbetaling til stævner og lejre, som foregår som en del af dit barns fritidsaktivitet. Der gives tilskud på op til 500 kr. pr. barn pr. år.

Du ansøger om tilskud til stævner og lejre gennem foreningen eller fritidstilbuddet, som dit barn er tilmeldt. Du kan også sende en mail til fritidspas@brondby.dk. Har du selv lagt ud på forhånd for deltagerbetalingen, skal du i ansøgningen fremsende kvitteringerne for dine udlæg.

Fritidsvejledning – hvad kan mit barn gå til?

Vil dit barn gerne starte til en fritidsaktivitet, men er I i tvivl om hvad der er af muligheder? Så benyt vores fritidsvejledning.

Skriv til fritidspas@brondby.dk

I vil hurtigst muligt blive kontaktet og få vejledning om fritidstilbud i Brøndby Kommune.

Læs også mere om mulige fritidsaktiviteter her.

Følgevensordning

Brøndby Kommune samarbejder med Red Barnet om at hjælpe børn og unge ud i forenings- og fritidslivet. Følgevensordningen er for børn og unge i alderen 5-17 år.

En Følgeven betyder, at Red Barnets frivillige vil følge dit barn til og fra fritidsaktiviteten. Følgevennen hjælper også jer også med at finde den rette fritidsaktivitet.

Den frivillige er med på sidelinjen, indtil du som forælder selv er klar til at tage over på kontakten til foreningen eller fritidsaktiviteten og til at følge dit barn til og fra aktiviteten.

Familien og den frivillige aftaler sammen, hvordan barnet følges, og den frivillige fungerer som bindeled mellem barnet og fritidsaktiviteten. Den frivilliges rolle knytter sig kun til barnets fritidsinteresse, og det er inden for den ramme, at den frivillige kan bistå barnet og familien.

Alle frivillige bliver uddannet af Red Barnet til at varetage opgaven, og der er ligeledes indhentet børneattest på dem, ligesom de er bekendte med Red Barnets samværspolitik og børnebeskyttelsespolitik.

Læs mere om Følgevensordningen og om hvordan dit barn bliver en del af ordningen.

Hvad kan du gå til i din fritid i Brøndby?

Gå til Foreningsportalen

På Foreningsportalen kan du se alle foreninger i Brøndby Kommune. Du kan søge foreninger frem ved at søge på navn eller aktivitet. Under hver forening kan du finde en beskrivelse og kontaktoplysninger. 

Brøndby Kommunes foreningsportal

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune