Politikker og strategier

Brøndby 2030

Forsiden af publikationen Strategi Brøndby 2030

Brøndbys kommunalbestyrelse har vedtaget kommunens første samlede strategi, der sætter retning for Brøndby Kommunes udvikling frem mod 2030.

Under en vision om at skabe stærkere, sundere og mere bæredygtige fællesskaber i Brøndby har kommunalbestyrelsen vedtaget fem fokusområder, som får et ekstra politisk fokus frem mod 2030.

Det drejer sig om:

  1. Flere i uddannelse og beskæftigelse
  2. Større variation i natur og grønne områder
  3. Mere idræt, sport og bevægelse hele livet
  4. Mere varierede boligformer
  5. Mere klimavenlig kommune

Strategien blev til efter inddragelse af borgerne, og der har været afholdt møder og workshops med eksperter, interessenter, medarbejdere og ledere. Senest var strategien i høring i april 2020, hvor alle kunne bidrage med deres input.

Brøndby 2030 blev politisk vedtaget i maj 2020.

Læs mere i strategien her

Skrevet af Brøndby Kommune