Børne- og ungepolitik

Målet med en børne- og ungepolitik er at beskrive Brøndby Kommunes ambitioner for en sammenhængende indsats på hele børne- og ungeområdet samt sætte fokus på at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats over for børn og unge.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Børne- og ungepolitik for Brøndby Kommune.

Der præsenteres fem temaer som fremstår som politikkens omdrejningspunkter samt et centralt formuleret børne- og familiesyn, som Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra, og som er helt centralt for indsatsen på børne- og ungeområdet.

De fem temaer som der fokuseres på i børne- og Ungepolitikken er:

  • Familien som fundament i børn og unges liv
  • Trivsel i hverdagen
  • Udfordringer og kompetencer
  • Inklusion og fællesskab
  • Tidlig indsats

Børne- og Ungepolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk forvaltning og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og er blevet til på baggrund af en arbejdsproces, hvor både børn, unge, forældre, politikere, medarbejdere og andre interessenter har været inddraget på forskellig vis.

Børne- og ungepolitik

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 04. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune