Økonomisk politik

Den økonomiske politik fungerer den økonomiske politik som en forpligtende fælles ramme og et fælles udgangspunkt for økonomiske beslutninger.

Den økonomiske politik skal 1) sikre en strategisk styring, således at der både på kort og længere sigt er balance i økonomien, og 2) samtidig sætte et pejlemærke for det daglige arbejde med budget, opfølgning og regnskab.

Politikken består af: 1) en kort analyse af kommunens økonomiske situation, 2) en række generelle principper, 3) en række politisk-økonomiske målsætninger og 4) nogle retningslinjer for det daglige økonomistyringsarbejde.

Den økonomiske politik indeholder bl.a. politiske mål vedr. kassebeholdningen, gælden, det årlige råderum, servicerammen/serviceudgifterne og skatten. Endvidere er der pejlemærker for driftsoverskuddets størrelse, størrelsen på den generelle reserve i budgettet, kassebeholdningens størrelse og afvigelserne mellem budgetter og regnskaber.

I dagligdagen fungerer den økonomiske politik som en forpligtende fælles ramme og et fælles udgangspunkt for økonomiske beslutninger. Det gælder både i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen.

Hent og læs Brøndby Kommunes økonomiske politik

Kontakt

Økonomiafdelingen

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

okonomi@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 11. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune