Boligpolitik

Boligpolitikken sætter den overordnede ramme og retning for udviklingen i Brøndby.

Boligpolitikken har fokus på at:

  • Vi ønsker en udvikling, der lever op til fremtidens behov og krav, og som bidrager til en positiv og bæredygtig udvikling af Brøndby.
  • Vi ønsker et varieret udbud af attraktive boliger, der giver mulighed for at bo i Brøndby i alle livets faser.
  • Vi vil gerne styrke det, der kendetegner Brøndby. Det er fx lys, luft og grønne omgivelser, der har stor betydning for borgernes trivsel, sundhed og livskvalitet. Og det er værdier som fællesskab, mangfoldighed og en stærk idrætskultur.

Politikken er bygget op om de fire temaer:

  • Blandede boliger
  • Kvalitet
  • Byrum og grønne områder
  • Lokal identitet

Det er de emner, vi har særligt fokus på i boligpolitikken. For hvert tema opstiller vi nogle målsætninger, der fortæller, hvad vi gerne vil.

Boligpolitikken tager ikke stilling til konkrete projekter, men peger på, hvor vi gerne vil bevæge os hen. Det vil sige at boligpolitikken ikke indeholder kriterier for boliganvisning eller konkrete planer for fx Brøndby Strand.

Læs boligpolitikken i tekstversion

Hent og læs boligpolitikken

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 08. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune