Seniorpolitik

Seniorpolitikkens formål er at vise, hvilken retning vi som politikere mener, at kommunens aktiviteter på seniorområdet skal have de kommende år. Kommunens værdighedspolitik og demenspolitiske indsatsområder er integreret i seniorpolitikken.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2018 vedtaget Seniorpolitikken for Brøndby Kommune.

Seniorpolitikkens formål er at vise, hvilken retning vi som politikere mener, at kommunens aktiviteter på seniorområdet skal have de kommende år. Seniorområdet vil blive påvirket af samfundsmæssige ændringer, som kan betyde justeringer i de aktiviteter, kommunen leverer. Det er derfor vigtigt at skabe et synlig og gennemskueligt grundlag for de valg og prioriteringer, der er nødven­dige. Ligeledes er det vigtigt, at vi løbende tør udfordre samarbejde og rollefordeling mel­lem borger og kommune, så vi anvender alle gode kræfter og sammen kan løse de fremti­dige udfordringer.

Seniorpolitikken står på to ben. På den ene side skal vi arbejde hen imod, at borgerne i så vid udstrækning som muligt bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og klare sig selv i hverdagen. På den anden side skal vi sikre, at når en borger får brug for pleje, praktisk hjælp, genoptræning eller andet, så skal det være et godt og rimeligt tilbud, der gives – og man skal som borger opleve at bevare sin selvbestemmelse og sin personlige og kul­turelle integritet. Politikken skal være præget af en gennemgående værdi, værdighed.

Seniorpolitikkens pejlemærker udspringer af 4 indsatsområder:

  • Det aktive seniorliv
  • Selvbestemmelse og dialog
  • Behov for hjælp og pleje
  • Boliger og velfærdsteknologi

Seniorpolitikken er blevet til gennem længere tids inddragelse af borgere, ældreforeninger, politikere og fagpersoner.

Seniorpolitikken er samtidig kommunens værdighedspolitik og understøtter således de seks nationale temaer som pejlemærker for en værdig ældrepleje nemlig livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død og pårørendeområdet.

Ligeledes er kommunens demenspolitiske indsatsområder integreret i Seniorpolitikken.

Læs seniorpolitikken i tekstversion

Hent og læs seniorpolitikken og mad- og måltidspolitikken

Kontakt

Ældre og Omsorg

Brøndby Kommune
Brøndby Rådhus
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 15. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune