Sundhedsplejen

Læs om sundhedsplejens tilbud for børn og familier og find kontaktinformationer

Sundhedsplejen giver råd og vejledning til børn og familier om sundhed 

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og familier. I kan møde sundhedsplejersken allerede i graviditeten, hvis der er behov for det.  Derudover tilbyder sundhedsplejen også hjemmebesøg samt rådgivning og vejledning for familier.

Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i dit barns og din families behov, og støtter dig og dit barn i at træffe sunde valg. Derudover støtter sundhedsplejerskerne dig i at opnå tryghed som forælder, og vejleder omkring familiens trivsel. 

Har dit barn særlige behov kan Sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social- og sundhedsområdet. Sundhedsplejersken har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

Sundhedsplejerskens uddannelsesbaggrund

Sundhedsplejersken har en grunduddannelse som sygeplejerske med bl.a. erfaring fra børneafdelingen samt en videreuddannelse på universitetsniveau – med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Med denne baggrund har sundhedsplejersken viden om forebyggelse af sygdom, sygdomsbehandling, kommunikation og rådgivning om barnets udvikling, relationer i familien og netværk generelt set.

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Sundhedsplejen

Horsedammen 42 gang C
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 23 99

Sidst opdateret den 09. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune