Rådgivning og støtte til familier

Se hvilken støtte kommunen tilbyder til børn, unge og familier

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Har I brug for rådgivning eller støtte?

Se hvordan vi kan hjælpe dig

Tilbud for familier

Åben anonym familierådgivning (AFR)

Anonym Familie Rådgivning, AFR, er et åbent og gratis tilbud til gravide og familier med børn under 18 år som bor i kommunen. Rådgivningen er tværfagligt sammensat, med bl.a. socialrådgiver, sundhedsplejersker og andre relevante fagligheder, som alle er ansat i Brøndby Kommune.

Vi tilbyder en professionel rådgivning, hvor du har mulighed for at mødes med en professionel op til 4 gange uden registrering.

Hvordan kan AFR hjælpe?
Vi kan tilbyde hjælp til at afklare problemer, som kan forekomme i familien, eller der kan henvises til andre tilbud, som kan hjælpe dig og din familie.

Vi drøfter dine bekymringer, hvordan de er opstået, hvem det berører, samt afsøger ideer og nye handlemuligheder. Du er velkommen til at tage dit barn, din partner eller andre relevante personer med. Vi kan tilbyde tolk, hvis der er behov for det.

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • at få hverdagen til at fungere i familien, både for børn og voksne vanskeligheder i forældrerollen, herunder grænsesætning
 • kulturforskelle og oplevede dilemmaer/udfordringer i familielivet
 • kommunikation i familien
 • parforholdsproblemer, skilsmisse eller overvejelse herom
 • at få det til at fungere med ”dine, mine og vores børn”
  samværsproblemer
 • sygdom eller død i familien, som kan påvirke både børn og voksne
 • børns trivselsproblemer
 • usikkerhed omkring dit barns udvikling f.eks. i forhold til  sundhed, angst eller sociale udfordringer
 • mistanke om misbrug
 • sorg/krise eller reaktioner på akutte hændelser


Du kan enten vælge at møde op personligt på vores adresse eller ringe og aftale en tid. Der er åben for personlig henvendelser hver tirsdag mellem kl. 15-18, bortset fra i skolernes ferier, hvor der i stedet vil være åben for telefonisk rådgivning.

Vi har adresse på Nørregårdscentret beliggende på Horsedammen 42 gang C, 2605 Brøndby. Telefonnummeret er 2037 6384.

 

Rådgivning fra Børn, Unge og Familieafdelingen

Rådgiverne i Børn, Unge og Familier samarbejder med dig som forælder, dit barn samt skolen, dagtilbud mv. for at finde frem til problemstillingerne hos dit barn.

Hvilken støtte, kan du få?

For at hjælpe dit barn, som har behov for særlig støtte, kan rådgiverne bevilge og iværksætte denne særlige støtte, jf. servicelovens § 52, stk. 3, og der kan f.eks. være tale om:

 • ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub uddannelsessted el. lign.
 • praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
 • familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
 • ordning med kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien
 • etablering af døgnophold
 • aflastningsordning
 • anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted
 • praktiktilbud

 

Vi skal undersøge dit barns forhold

Inden rådgiveren kan tilbyde den særlige støtte, skal dit barns forhold undersøges. Denne børnefaglige undersøgelse, som  skal omfatte dit barns udvikling og adfærd, jeres familieforhold, dit barns skoleforhold, fritidsforhold og sundhedsforhold og andre relevante forhold, skal være afsluttet inden for 4 måneder og være nået frem til en vurdering af, hvad dit barn har behov for.

Du som forældremyndighedsindehaver skal som udgangspunkt være enig i, at rådgiveren udfærdiger undersøgelsen og du skal også selv deltage i undersøgelsen, men rådgiveren har mulighed for at lave undersøgelsen uden at du er enig heri.

Dit barn har ret til at have en bisidder med til møderne.

Børn og unge skal høres

Dit barn skal høres som led i undersøgelsen. Inden rådgiveren træffer afgørelse om dit barn skal anbringes uden for hjemmet, skal dit barn som udgangspunkt inviteres til en børnesamtale, som skal afdække dit barns holdning til den afgørelse, som rådgiveren påtænker at træffe.

Samtalen kan finde sted uden samtykke fra dig som myndighedsindehaver og uden at du er til stede, når hensynet til dit barns bedste taler for det.

På Ældre- og Socialministeriets hjemmeside kan du læse mere om børnesamtalen.

 

BonusBedste

Mangler du en ekstra Bedste?

Så kan en BonusBedste måske være noget for dig. BonusBedsterne er rare, glade og fornuftige ældre, som har tid og overskud til at være en del af dit barns liv. Med en reservebedste udvider du dit familienetværk og får en voksen, der er tæt på barnets hverdag.

Du er altid velkommen til en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at få en BonusBedste.

Du kan kontakte Rikke Stougaard, frivilligkonsulent på tlf. eller som sms til 2013 3169 eller på mail til risto@brondby.dk.

Fremtidscafe for forældre

Fremtidscaféen er et tilbud til dig, der venter barn, er på barsel eller skal i gang igen efter en barsel.

Fremtidscaféen er også et tilbud til dig, som gerne vil have en uddannelse, men er i tvivl om, hvilken retning, du skal gå, eller hvordan du kan kombinere det at være forældre med at være i uddannelse.

I Fremtidscaféen kan du møde andre gravide og forældre, som er det samme sted i livet. Du er meget velkommen til at tage dit/dine mindre børn med. Der er både legetøj, puslefaciliteter og højt til loftet.

Fremtidscaféen drives af Sundhedsplejen og Jobcenter Brøndby, og der vil altid være både en sundhedsplejerske og en vejleder fra Jobcentret til stede, som vil tage emner op i gruppen og vejlede den enkelte efter behov.

Fremtidscaféen er åben hver tirsdag mellem kl. 9.30 -11.30 og finder sted i Sundhedsplejens familierum 2. Der serveres lune boller, kaffe og te.

Adressen er Horsedammen 42, 2605 Brøndby.

Har du spørgsmål kontakt:
Rikke Stensdal, Tlf. 4328 2675 / 3068 5329

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Døgntilbuddet Dyringparken

I Brøndby Kommune har vi også døgntilbuddet Dyringparken for unge i alderen 13-23 år. 

 

Læs mere om Dyringparken

Kontakt

Børn, Unge og Familier

Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åben Anonym Familierådgivning (AFR)

Horsedammen 42 
2605 Brøndby

Tlf. 20 37 63 84

Du kan møde op personligt på vores adresse eller ringe og aftale en tid.

Tlf. åbningstider ved personlig henvendelser er hver tirsdag mellem kl. 15-18

Sidst opdateret den 17. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune