Om Årets Ungdomsleder

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Årets Ungdomsleder

Indstil en kandidat til Årets Ungdomsleder her.

Formål

Formålet med Årets Ungdomsleder er at påskønne lederarbejdet, den medmenneskelige forståelse og interessen for det folkeoplysende arbejde i det lokale foreningsliv. Årets Ungdomsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for ungdomsarbejdet i en forening hjemmehørende i Brøndby Kommune.

Indsatsen kan f.eks. afspejle:

  • Ungdomsarbejde der har medvirket til at fastholde børn og unge i aktiviteten
  • Ungdomsarbejde i en spejdergruppe eller en idé-bestemt forening
  • Frivillige under 25 år, der har påtaget sig en ungdomsleder-funktion

Modtagere

Prisen kan tildeles alle medlemmer af en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, der gennem sin indsats har haft stor betydning for ungdomsarbejdet i foreningen.

Indstilling af kandidater til prisen

Alle foreninger, medlemmer af en forening, samt forældre med børn i en forening, der er hjemmehørende i Brøndby Kommune, kan indstille kandidater til Årets Ungdomsleder inden for tidsfristen.

Idræts- og Fritidsudvalget kan tilsvarende indstille kandidater til Årets Ungdomsleder inden for tidsfristen.

Aktører kan ikke indstille sig selv til prisen.

Indstilling af kandidater sker via formular på Brøndby Kommunes hjemmeside med angivelse af, hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse.

Behandling af indstillinger 

Idræts- og Fritidsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Ungdomsleder og nominerer tre kandidater til prisen. Idræts- og Fritidsudvalget udpeger endvidere vinderen af prisen som Årets Ungdomsleder blandt de nominerede. Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstilling fra Idræts- og Fritidsudvalget modtageren af prisen som Årets Ungdomsleder. Behandlingen af Årets Ungdomsleder foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

De indstillede kandidater og de tre nominerede til Årets Ungdomsleder får personligt besked. De tre nominerede offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Overrækkelse

Årets Ungdomsleder overrækkes af borgmesteren sammen med formand for Idræts- og Fritidsudvalget til Brøndby Kommunes Foreningsfest AKTIV. Prisen består af et kunstværk samt et beløb på 7.500 kr.

Modtageren af prisen som Årets Ungdomsleder offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Andre bestemmelser

Årets Ungdomsleder uddeles til én person, og prisen kan modtages flere gange.

Tidligere modtagere af prisen
Modtagere af Årets Ungdomsleder 1968-2021
2021 Torsten Johnsen, Ulf Jarl Spejderne
2020 Helle Kristensen, DDS Kiowa-Ringebæk Gruppe, Brøndby Strand Spejderne
2019 Emad Monsour, Brøndby Karate Klub
2018 Lene Høck Thomsen, Brøndby Håndboldklub
2017 Stig Ryaa, Brøndby Badminton Klub
2016 Jan Rassing, Brøndby Judo Klub
2015 Ingen
2014 Pris trukket tilbage marts 2018
2013 Anette Præstegaard Nielsen, DDS Ulf Jarl
2012 Brian Veiler Larsen, KFUM-spejderne Strandboerne
2011 Allan Guinot, DDS Kiowa-Ringebæk
2010 Torben Bryrup, DDS Ulf Jarl
2009 Karin Skaarup, DDS Ulf Jarl
2008 Rikke Lund-Kühl, DDS Ulf Jarl
2007 Kim Magleby Lynggård, FDF Brøndbyvester
2006 Aase Marie Edel Rose Humphrys, KFUM Knuden - Brøndby
Christian Konrad Ørtoft Jensen, DDS Ulf Jarl
2005 Anette Pedersen, DDS Ulf Jarl
2004 Morten B. Nielsen, DDS Ulf Jarl
Søren Kristensen, DDS Kiowa-Ringebæk
2003 Helle Jensen, DDS Kiowa Ringebæk
Susanne Pelle, KFUM spejderne Knuden Brøndby
2002 Leo Hansen, Tor Jarl Brøndbyøster Gruppe
Kjeld Bregenhof, FDF Brøndbyvester
2001 Joy Humphrys, KFUM, Knuden Brøndby
Lisbet Mørck, DDS Tor Jarl Brøndbyøster
2000 Carl Rasmussen, Brøndbyvester Skakklub
Tommy Bonde, FDF Brøndbyvester
1999 Ingen
1998 Helle Bechmann, FDF Brøndbyvester
Henrik Steenfledt Laursen, KFUM Strandboerne
Christine Humphrys, KFUM Knuden
1997 Gunnar Jacobsen, Dyreklubben Søholt
Henning Frederiksen, DUI Leg og Virke, Brøndby Nord
Irmelin Krappe, DDS Tor Jarl Brøndbyøster
1996 Anne-Lise Moser, K.F.U.M. Knuden-Brøndby
Poul Wegener Jensen, FDF Brøndby Strand
1995 Mona Pedersen, Dyreklubben Søholt
Jørgen Pedersen, Dyreklubben Søholt
1994 Leif Johansen, Ulf-Jarl
Hennig Strunck, K.F.U.M. ”Knuden”
1993 Jesper Bremholm Jørgensen, K.F.U.M. ”Knuden”
Rolf Larsen, K.F.U.M. Strandboerne
1992 Anni Pedersen, F.D.F. / F.P.F. Brøndbyvester
Karl Jørgen Poulsen, Kiowa-Ringebæk
1991 Lilli Broeng Dahl, Dyreklubben Søholt
Marianne Kreutzberg, K.F.U.M. Strandboerne
1990 Jane Mott, Kiowa-Ringebæk
Morten Pilgaard, Nygård F.D.F. / F.P.F
1989 Bjørn Ring, Brøndby Motor Klub
Finn Nielsen, Brøndbyøster Ungdomsklub
1988 Pall Reines, K.F.U.M. Strandboerne
Zoran Matic, Medarbejder Langbjergklubben
1987 Lizzie Eriksen, DDS 2. Brøndbyøster
Leif Hinrichs, Klubleder ”Langbjerg”
1986 Alex Hansen, Klubleder ”Søholt”
Bente Skau, K.F.U.M. ”Knuden”
Robert Blankensteiner, DDS Kiowa-Ringebæk
1985 Pia Nielsen, Ungdommens Røde Kors
Gitte Kjær, Kiowa-Ringebæk
1984 Birgit Ryaa Hansen, DDS 1. Brøndbyøster
Kurt Lundsteen, K.F.U.M. Brøndbyvester
Lis Nielsen, DUI, Brøndbyvester
Poul Erik Traulsen, DUI, Brøndbyvester
1983 Carlo Eriksen, DDS. 2. Brøndbyøster
Grethe Fich, K.F.U.M. Brøndbyøster ”Knuden”
Kirsten Madsen, Dyreklubben Søholt
Bente Løber, DDS Urse-Ulf Jarl
1982 Poul Bodeholt, K.F.U.M. ”Knuden”
Viggo Friisgård Jensen, DUI Brøndbyvester
Henning Nissen, DUI, Brøndby Nord
1981 Henning Jørgensen K.F.U.M. Brøndbyvester
1980 Jørgen Toftlund, F.D.F. / F.P.F. - Brøndbyøster kreds
Arne Larsen, Brøndbyvester klubbestyrelse
1979 Poul Sørensen, Klubbestyrelsen, Brøndbyvester-området
Poul Miller, Langbjergklubben
Tove Petersen, DDS - 1. Brøndbyøster Gruppe
1978 Ingen
1977 Birte Anker, Det Danske Spejderkorps
1976 Edith Greve Mortensen, Det Danske Spejderkorps
Jytte Nissen, D.U.I. - Leg og Virke
Inger Marie Larsen, Ungdomsklubberne
Annelise Søder, K.F.U.M. - spejderne, Brøndbyvester
1975 Bent Christoffersen, Ungdomsklubberne
Bente Østergård, Det Danske Spejderkorps
Henrik Mikkelsen, K.F.U.M. - spejderne, Strandboerne
Peter Christiansen, Det Danske Spejderkorps
1974 Børge Witzel, Brio Brass Band, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd
Stage Hansen, Det Danske Spejderkorps
Poul Møller Hansen, K.F.U.M. - spejderne
Svend Olsen, Ungdommens Røde Kors
1973 Jens Wind, K.F.U.M. - spejderne, Strandboerne
Aliss Ludvigsen, Det Danske Spejderkorps
Niels Andersen, Ungdomsklubberne
Hørdis Bronee, D.U.I.
1972 Eva Friisgaard Jensen, Ungdomsklubberne
Kirsten Møller Hansen, K.F.U.M. - spejderne
Gunnar Jessen, Det Danske Spejderkorps
Erika Håkon Jensen, K.F.U.K.
1971 Ole Søberg, Ungdomsklubberne
Frank Larsson, Ungdomsklubberne
Victor Bronee, D.U.I.
Helga Jensen, F.D.F. og F.P.F.
1970 Poul Madsen, Ungdomsklubberne
Lis Abel Olsen, Det Danske Pigespejderkorps
Gudrun Christensen, Det Danske Pigespejderkorps
Henning Frederiksen, D.U.I.
1969 Carsten Petersen, Det Danske Spejderkorps
Hans Otto Bisgaard, D.S.U.
Grethe Mikkelsen, K.F.U.M. - spejderne
Anne Marie Andersen, K.F.U.K. - spejderne
1968 Kjeld Stephansen, Det Danske Spejderkorps
Inger Dyrhagen, K.F.U.K.- spejderne
Ejnar Kristensen, F.D.F. og F.P.F.
Svend A. Madsen, Ungdomsklubberne
Sidst opdateret den 16. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune