Om Årets Ungdomsleder

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Prisens formål

Formålet er at påskønne lederarbejdet, den medmenneskelige forståelse og interessen for det folkeoplysende arbejde i det lokale foreningsliv. Årets Ungdomsleder gives til en frivillig leder, der gennem sin indsats har haft stor betydning for ungdomsarbejdet i en forening hjemmehørende i Brøndby Kommune.
Indsatsen kan afspejle:

  • Ungdomsarbejde der har medvirket til at fastholde børn og unge i aktiviteten
  • Ungdomsarbejde i en spejdergruppe eller en idé-bestemt forening
  • Frivillige under 25 år, der har påtaget sig en ungdomsleder-funktion

Hvem kan modtage prisen?

Alle medlemmer af en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune kan modtage prisen.

Fristen for at indstille kandidater for 2021 er udløbet.

Hvem kan indstille?

Alle foreninger, medlemmer af en forening, samt forældre med børn i en forening der er hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille kandidater. 

Frist for indstillinger til årets lederpriser udsendes elektronisk til alle folkeoplysende foreninger og offentliggøres i lokale medier og på kommunens hjemmeside.

Indstilling sker med angivelse af hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Hvordan foregår uddelingen af prisen?

Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Årets Ungdomsleder på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af prisen. Behandlingen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kandidater til prisen, enten som et supplement til øvrige indstillinger eller i mangel på andre indstillinger.

Hvad består overrækkelsen af? 

Overrækkelsen foretages af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement. Prisen består af en gave og 7.500 kr.

Andre bestemmelser

  • kan ikke deles af flere
  • kan ikke søges selv
  • skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
  • kan modtages flere gange
Hvem har modtaget prisen indtil videre?
2020 Helle Kristensen, DDS Kiowa-Ringebæk Gruppe, Brøndby Strand Spejderne
2019  Emad Monsour, Brøndby Karate Klub 
2018  Lene Høck Thomsen, Brøndby Håndboldklub 
2017  Stig Ryaa, Brøndby Badminton Klub  
2016  Jan Rassing, Brøndby Judo Klub 
2015  Ingen 
2014  Pris trukket tilbage marts 2018
2013  Anette Præstegaard Nielsen, DDS Ulf Jarl 
2012  Brian Veiler Larsen, KFUM-spejderne Strandboerne 
2011  Allan Guinot, DDS Kiowa-Ringebæk 
2010  Torben Bryrup, DDS Ulf Jarl 
2009  Karin Skaarup, DDS Ulf Jarl 
2008  Rikke Lund-Kühl, DDS Ulf Jarl 
2007  Kim Magleby Lynggård, FDF Brøndbyvester 
2006  Aase Marie Edel Rose Humphrys, KFUM Knuden - Brøndby 
  Christian Konrad Ørtoft Jensen, DDS Ulf Jarl 
2005  Anette Pedersen, DDS Ulf Jarl 
2004  Morten B. Nielsen, DDS Ulf Jarl 
  Søren Kristensen, DDS Kiowa-Ringebæk 
2003  Helle Jensen, DDS Kiowa Ringebæk 
  Susanne Pelle, KFUM spejderne Knuden Brøndby 
2002  Leo Hansen, Tor Jarl Brøndbyøster Gruppe 
  Kjeld Bregenhof, FDF Brøndbyvester 
2001  Joy Humphrys, KFUM, Knuden Brøndby 
  Lisbet Mørck, DDS Tor Jarl Brøndbyøster 
2000  Carl Rasmussen, Brøndbyvester Skakklub 
  Tommy Bonde, FDF Brøndbyvester 
1999  Ingen 
1998  Helle Bechmann, FDF Brøndbyvester 
  Henrik Steenfledt Laursen, KFUM Strandboerne 
  Christine Humphrys, KFUM Knuden 
1997  Gunnar Jacobsen, Dyreklubben Søholt 
  Henning Frederiksen, DUI Leg og Virke, Brøndby Nord 
  Irmelin Krappe, DDS Tor Jarl Brøndbyøster 
1996  Anne-Lise Moser, K.F.U.M. Knuden-Brøndby 
  Poul Wegener Jensen, FDF Brøndby Strand 
1995  Mona Pedersen, Dyreklubben Søholt 
  Jørgen Pedersen, Dyreklubben Søholt 
1994  Leif Johansen, Ulf-Jarl 
  Hennig Strunck, K.F.U.M. ”Knuden” 
1993  Jesper Bremholm Jørgensen, K.F.U.M. ”Knuden” 
  Rolf Larsen, K.F.U.M. Strandboerne 
1992  Anni Pedersen, F.D.F. / F.P.F. Brøndbyvester 
  Karl Jørgen Poulsen, Kiowa-Ringebæk 
1991  Lilli Broeng Dahl, Dyreklubben Søholt 
  Marianne Kreutzberg, K.F.U.M. Strandboerne 
1990  Jane Mott, Kiowa-Ringebæk 
  Morten Pilgaard, Nygård F.D.F. / F.P.F 
1989  Bjørn Ring, Brøndby Motor Klub 
  Finn Nielsen, Brøndbyøster Ungdomsklub 
1988  Pall Reines, K.F.U.M. Strandboerne 
  Zoran Matic, Medarbejder Langbjergklubben 
1987  Lizzie Eriksen, DDS 2. Brøndbyøster 
  Leif Hinrichs, Klubleder ”Langbjerg” 
1986  Alex Hansen, Klubleder ”Søholt” 
  Bente Skau, K.F.U.M. ”Knuden” 
  Robert Blankensteiner, DDS Kiowa-Ringebæk 
1985  Pia Nielsen, Ungdommens Røde Kors 
  Gitte Kjær, Kiowa-Ringebæk 
1984  Birgit Ryaa Hansen, DDS 1. Brøndbyøster 
  Kurt Lundsteen, K.F.U.M. Brøndbyvester 
  Lis Nielsen, DUI, Brøndbyvester 
  Poul Erik Traulsen, DUI, Brøndbyvester 
1983  Carlo Eriksen, DDS. 2. Brøndbyøster 
  Grethe Fich, K.F.U.M. Brøndbyøster ”Knuden” 
  Kirsten Madsen, Dyreklubben Søholt 
  Bente Løber, DDS Urse-Ulf Jarl 
1982  Poul Bodeholt, K.F.U.M. ”Knuden” 
  Viggo Friisgård Jensen, DUI Brøndbyvester 
  Henning Nissen, DUI, Brøndby Nord 
1981  Henning Jørgensen K.F.U.M. Brøndbyvester 
1980  Jørgen Toftlund, F.D.F. / F.P.F. - Brøndbyøster kreds 
  Arne Larsen, Brøndbyvester klubbestyrelse 
1979  Poul Sørensen, Klubbestyrelsen, Brøndbyvester-området 
  Poul Miller, Langbjergklubben 
  Tove Petersen, DDS - 1. Brøndbyøster Gruppe 
1978  Ingen 
1977  Birte Anker, Det Danske Spejderkorps 
1976  Edith Greve Mortensen, Det Danske Spejderkorps 
  Jytte Nissen, D.U.I. - Leg og Virke 
  Inger Marie Larsen, Ungdomsklubberne 
  Annelise Søder, K.F.U.M. - spejderne, Brøndbyvester 
1975  Bent Christoffersen, Ungdomsklubberne 
  Bente Østergård, Det Danske Spejderkorps 
  Henrik Mikkelsen, K.F.U.M. - spejderne, Strandboerne 
  Peter Christiansen, Det Danske Spejderkorps 
1974  Børge Witzel, Brio Brass Band, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd 
  Stage Hansen, Det Danske Spejderkorps 
  Poul Møller Hansen, K.F.U.M. - spejderne 
  Svend Olsen, Ungdommens Røde Kors 
1973  Jens Wind, K.F.U.M. - spejderne, Strandboerne 
   Aliss Ludvigsen, Det Danske Spejderkorps
  Niels Andersen, Ungdomsklubberne
  Hørdis Bronee, D.U.I. 
1972  Eva Friisgaard Jensen, Ungdomsklubberne 
  Kirsten Møller Hansen, K.F.U.M. - spejderne 
  Gunnar Jessen, Det Danske Spejderkorps 
  Erika Håkon Jensen, K.F.U.K. 
1971  Ole Søberg, Ungdomsklubberne 
  Frank Larsson, Ungdomsklubberne 
  Victor Bronee, D.U.I. 
  Helga Jensen, F.D.F. og F.P.F. 
1970  Poul Madsen, Ungdomsklubberne 
  Lis Abel Olsen, Det Danske Pigespejderkorps 
  Gudrun Christensen, Det Danske Pigespejderkorps 
  Henning Frederiksen, D.U.I. 
1969  Carsten Petersen, Det Danske Spejderkorps 
  Hans Otto Bisgaard, D.S.U. 
  Grethe Mikkelsen, K.F.U.M. - spejderne 
  Anne Marie Andersen, K.F.U.K. - spejderne 
1968  Kjeld Stephansen, Det Danske Spejderkorps 
  Inger Dyrhagen, K.F.U.K.- spejderne 
  Ejnar Kristensen, F.D.F. og F.P.F. 
  Svend A. Madsen, Ungdomsklubberne 
Sidst opdateret den 17. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune