Om Årets Initiativ

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Prisens formål

Formålet er at påskønne kreative og innovative tiltag og understøtte nye vækstlag inden for det folkeoplysende område. Årets Initiativ uddeles til en person, et hold eller en forening, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område.
Prisen gives for nye initiativer og tiltag der:

  • Nytænker målgrupper eller aktiviteter
  • Udvikler nye partnerskaber
  • Understøtter en mosaik af fritidsaktiviteter
  • Skaber positiv omtale af foreningslivet
  • Inspirerer andre

Fristen for at indstille kandidater for 2021 er udløbet.

Hvem kan modtage prisen?

En person, et hold eller en forening der har sit virkeområde i Brøndby Kommune kan modtage prisen.

Hvem kan indstille?

Alle kan indstille kandidater. Frist for indstillinger til Årets Initiativ udsendes elektronisk til alle folkeoplysende foreninger og offentliggøres i lokale medier og på kommunens hjemmeside. 

Indstilling sker med angivelse af hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Hvordan foregår uddelingen? 

Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Årets Initiativ på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af Årets Initiativ. Behandlingen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke. 

Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kandidater til prisen, enten som et supplement til øvrige indstillinger eller i mangel på andre indstillinger.  

Hvad består overrækkelsen af? 

Årets Initiativ overrækkes af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement. Prisen består af en gave og 7.500 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

Andre bestemmelser

  • kan ikke deles af flere
  • kan ikke søges selv
  • skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
  • kan modtages flere gange
Hvem har modtaget prisen indtil videre?
2020 BSI Fodboldafdeling
2019 Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club 
2018 Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund, Brøndby Judo klub
2017  Fra gaden til Brøndbyernes I.F., Brøndbyernes I.F.  
2016 Jørgen Jønsson, Svanholm Cricket Club

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 17. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune