Om Årets Initiativ

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Årets Initiativ

Indstil en kandidat til Årets Initiativ her.

Formål

Formålet med Årets Initiativ er at påskønne kreative og innovative tiltag og understøtte nye vækstlag inden for det folkeoplysende område. Årets Initiativ uddeles til en person, et hold eller en forening, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område. Prisen gives for nye initiativer og tiltag, der:

  • nytænker målgrupper eller aktiviteter
  • udvikler nye partnerskaber
  • understøtter en mosaik af fritidsaktiviteter
  • skaber positiv omtale af foreningslivet
  • inspirerer andre

Modtagere

Prisen kan tildeles en privatperson, foreninger eller et hold/repræsentanter fra en forening i Brøndby Kommune, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område.

Indstilling af kandidater til prisen

Enhver borger, forening, organisation og institution hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til Årets Initiativ inden for tidsfristen.

Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget kan tilsvarende indstille kandidater til Årets Initiativ inden for tidsfristen.

Aktører kan ikke indstille sig selv til prisen.

Indstilling af kandidater sker via formular på Brøndby Kommunes hjemmeside med angivelse af, hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse.

Behandling af indstillinger 

Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Årets Initiativ og nominerer tre kandidater til prisen. Udvalgene udpeger endvidere vinderen af Årets Initiativ blandt de nominerede. Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstillinger fra Idræt- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget modtageren af Årets Initiativ. Behandlingen af Årets Initiativ foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

De indstillede kandidater og de tre nominerede til Årets Initiativ får personligt besked. De tre nominerede offentliggøres på kommunens hjemmeside.  

Overrækkelse 

Årets Initiativ overrækkes af borgmesteren ved Brøndby Kommunes Foreningsfest AKTIV. Prisen består af et kunstværk samt et beløb på 7.500 kr.

Modtageren af Årets Initiativ offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Andre bestemmelser

Årets Initiativ kan modtages flere gange

Tidligere modtagere af prisen
Årets Initiativ 2016-2021
2021 MiniTon, Brøndby Badminton Klub
2020 Fodboldcamps, BSI Fodboldafdeling
2019 Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club 
2018 Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund, Brøndby Judo klub
2017 Fra gaden til Brøndbyernes I.F., Brøndbyernes I.F.
2016 Jørgen Jønsson, Svanholm Cricket Club

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune