Brandsikkerhed og overnatning

Få svar på dine spørgsmål om brandsikkerhed, så du er sikker på at i overholder reglerne for brandsikkerhed, når du har aktiviteter i Brøndby Kommunes faciliteter.

Større arrangementer 

Ansøgning om afholdelse af arrangement med deltagerantal over 150 personer skal ske til Hovedstadens Beredskab senest 14 dage før arrangementet foregår. Der skal udarbejdes/fremsendes en pladsfordelingsplan udvisende borde- og stoleopstilling mm. samt flugtveje/flugtvejsdøre, brandmateriel, evt. scene. Læs mere om brandsikkerhed for deltagerantal over 150 personer på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Der gøres opmærksom på, at såfremt foreningen allerede har en tidligere godkendt pladsfordelingsplan fra Beredskab Brøndby eller Hovedstadens Beredskab til et arrangement i kommunens lokaler m.v. og de følger denne samt udfylder driftsjournal på dagen inden arrangementet, så skal der ikke ansøges. Hvis foreningen vil fravige denne pladsfordelingsplan skal der ansøges igen på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside. 

Ansøg og læs mere på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Overnatning

Anmeldelse af midlertidig overnatning af mere end 10 personer skal ske til Hovedstadens Beredskab, senest 8 dage før overnatningen finder sted.

Hovedstadens Beredskab kan kontaktes på telefon 33 43 10 00 eller forbyg@okf.kk.dk. Såfremt ansøgning/anmeldelse ikke er foretaget til Beredskabet, vil arrangementet og overnatningen blive betragtet som ulovligt afholdt. 

Anmeld midlertidig overnatning og læs betingelser på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Kontakt

Fritid, Idræt og Bevægelse

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28
Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 22. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune