Booking af faciliteter

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune kan få anvist ledige, kommunale lokaler, haller og udendørsfaciliteter efter deres formål. Frivillige, sociale foreninger samt grundejer/beboerforeninger i Brøndby Kommune kan tilsvarende søge om ledige lokaler.