Booking af faciliteter

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune kan få anvist ledige, kommunale lokaler, haller og udendørsfaciliteter efter deres formål. Frivillige, sociale foreninger samt grundejer/beboerforeninger i Brøndby Kommune kan tilsvarende søge om ledige lokaler.

Hvem kan booke faciliteter?

Alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Brøndby Kommune kan få anvist ledige, kommunale lokaler, haller og udendørsfaciliteter efter deres formål. Frivillige, sociale foreninger samt grundejer/beboerforeninger i Brøndby Kommune kan tilsvarende søge om ledige lokaler.

Der kan ikke anvises lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder og aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

Foreninger der allerede anvises kommunale lokaler, kan ligeledes fratages retten til at benytte dem ved konstatering af, at ovenstående forhold gør sig gældende i foreningen.

Foreninger der får anvist eller afslag på kommunale lokaler offentliggørelse i en fortegnelse på Kommunens hjemmeside.

Se fortegnelser over foreninger der får anvist eller afslag på lån af kommunale lokaler her.

Hvilke lokaler kan søges?

Kommunale faciliteter stilles gratis til rådighed efter følgende prioritering:

Kl. 8.00 – 17.00 kommunale aktiviteter, bl.a. folkeskoler, dagtilbud og ældre
Kl. 17.00 – 20.00 aktiviteter for børn og unge under 25
Kl. 20.00 – voksenundervisning og aktiviteter for voksne

I lokaler der er særligt egnede for handicappede, vil aktiviteter for handicappede blive prioriteret først.

Nedenfor er en liste over mange af de kommunale lokaler, der kan anvises vederlagsfrit til folkeoplysende og sociale aktiviteter.

Anvisningspligten omfatter alle egnede ledige kommunale lokaler samt lokaler, der benyttes til almene gymnasiale og videregående voksenuddannelser beliggende i Brøndby Kommune.

Gå til foreningsportalen for at søge om lokaler enten som sæson- eller enkeltudlån.

Fag-, møde- og klublokaler
 • Kulturhusene Brønden og Kilden
 • Folkeskolerne i Brøndbyvester, Brøndbyøster og Brøndby Strand
 • Nørregård og Langbjerg
 • UCN 10. klasseskolen i Brøndby
 • Formidlingshus og shelters i Middelalderlandsbyen
 • Sydgårdens mødelokale
Idrætshaller
 • Stadionhal 1
 • Tjørnehøjhallen
 • Schneeklothhallen
 • Nørregårdshallen
 • Lindelundshallen
 • Søholthallen
 • Langbjerghallen
Gymnastiksale
 • Drenge- og pigegymnastiksalen på Brøndby Strand Skole, Strandskolevej
 • 2 sale på Langbjerg
 • Sal over Søholthallen
 • Sal i Stadionhal 1
 • 3 sale på Brøndbyvester Skole, Krogagervej (2 gymnastiksal og 1 teatersal)
 • 3 sale på Brøndbyøster Skole (2 gymnastiksal og 1 teatersal)
 • 2 sale på UCN, 10. klasseskole (1 gymnastiksal og 1 teatersal)
Idrætsanlæg
 • Atletikstadion og græsfodboldbane ved Brøndbyvester Skole, Krogagervej
 • Græsfodboldbaner ved Brøndby Stadion, i den grønne kile, ved Nørregård, ved Langbjerg Stadion og ved Brøndby Strand Skole, Strandskolevej
 • Kunstgræsfodboldbaner ved Brøndby Stadion og ved Langbjerg Stadion
 • Cricketanlæg ved Svanholm Alle i Brøndby Strand
 • Tennisanlæg ved Nørregård og Strandesplanaden i Brøndby Strand
 • Asfaltareal ved træningscenter på Horsedammen
Svømmehaller
 • Svømmehallen på Nørregård
 • Svømmehallen i Brøndby Strand Skole, Strandskolevej
Kommunale klublokaler - kan ikke anmodes
 • Pavillion, Horsedammen 38a (klubrum)
 • Nørregård, Horsedammen 42 (klubrum)
 • Nørregård, Horsedammen 42 – selvstændige bygning (klubrum)
 • Nørregård - foreningskælder C-gang (klubrum)
 • Nørregård – foreningskælder A-gang (klubrum)
 • Brøndbyøster Skole, Bredager 160 (klubrum)
 • Lindelundshallen ved Brøndbyøster Skole (klubrum + depotrum)
 • Første sal, Langbjerghallen (klubrum + depotrum)
 • Foreningskælder, Langbjerg (klubrum)
 • Sognevej (klubrum)
 • Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3 (klubrum)
 • Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1 v/Søholthallen (klubrum + depotrum)
 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300 (klubrum)

Udover de ovenfor nævnte klublokaler, er der tilknyttet klublokaler til flere af de kommunale idrætsanlæg. Det gælder eksempelvis kommunens cricketanlæg, atletikstadion, fodboldbaner og tennisanlæg.

Hvordan ansøger du?

Anvisningen af lokaler og udendørsanlæg til foreningers primære aktiviteter foregår dels som sæsonudlån og dels som enkeltudlån. Der sendes information ud til foreningerne, når der åbnes for ansøgninger til sæsonudlån.

 • Ansøgninger om sæsonudlån af indendørs idrætsanlæg, faglokaler m.v., kunstgræsbaner samt lokaler i kulturhusene for den kommende sæson foretages i december/januar
 • Ansøgninger om sæsonudlån af udendørs idrætsanlæg for den kommende sæson foretages i oktober.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige ferier og sæsonperioder for de forskellige lokaler. Læs mere om lokalernes ferie og sæsonperioder her.

Du skal være logget ind på foreningsportalen for at ansøge om sæson- og enkeltudlån.

Gå til foreningsportalen for at søge om lokaler enten som sæson- eller enkeltudlån.

Hvad skal du være opmærksom på ved ansøgning om lån af lokaler?

 • Lokaler, haller og udendørsarealer forefindes med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.
 • Foreninger med aktiviteter, som kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr.
 • Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere.
 • Brøndby Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes.
 • Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes hurtigst muligt på foreningsportalen eller ved at skrive til kulturidraet@brondby.dk. 

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 05. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune