Tilbud til foreninger

Ønsker Jeres forening rådgivning og vejledning til drift eller udvikling? Eller måske I på udkig efter et de mange andre tilbud og samarbejder Brøndby Kommune har med foreningerne?

Som forening i Brøndby Kommune har I mulighed for at modtage rådgivning, sparring og foreningsbesøg fra forvaltningens konsulenter. Derudover har Brøndby Kommune mange andre tilbud til jeres forening og vi tilbyder også aktiviteter, I som forening, kan deltage i for at give kommunens borgere nogle gode oplevelser og ikke mindst, for at skabe synlighed om jeres forening.

Nedenfor kan I se en række af de tilbud, som Brøndby Kommune tilbyder lokale foreninger.

Tilbud til foreninger

Foreningsbesøg, rådgivning og sparring

Brøndby Kommunes konsulenter kan rådgive og bistå foreninger i forbindelse med ansøgning om tilskud, opstart af nye aktiviteter eller udvikling i foreningen. Vi kommer meget gerne på besøg hos jer og arbejder med temaer, som for eksempel:

  • rekruttering af frivillige
  • rekruttering af medlemmer
  • udvikling i bestyrelsen
  • udvikling og opstart af nye aktiviteter
  • øget synlighed
  • samarbejde med skole, SFO, klubber og dagtilbud

Du kan finde kontaktoplysninger på social- og sundhedsforvaltningens og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens konsulenter på foreningsportalen.

Gå til kontaktpersoner på foreningsportalen.

Samarbejde med dagtilbud, SFO, klubber og skoler

Har jeres forening lyst til at lave undervisningsforløb for Brøndbys børn og unge? I kan som forening både afprøve enkeltstående undervisningsforløb på et par timer i uge 38 og 39 (Bevægelsesugerne) eller I kan starte længerevarende samarbejder.

Forvaltningens konsulenter hjælper jer med at skabe kontakt til den skole, SFO eller dagtilbud I ønsker at samarbejde med og vi bistår også gerne med udvikling af undervisningsforløb.

Du kan finde kontaktoplysninger på social- og sundhedsforvaltningens og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningens konsulenter på foreningsportalen.

Gå til kontaktpersoner på foreningsportalen.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrevet indeholder foreningsrelevante nyheder og udsendes af Brøndby Kommunes Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltning. Nyhedsbrevet udsendes månedligt til formænd og kontaktpersoner, som er oplyst i Foreningsportalen. Du kan også læse og se alle nyheder på foreningsportalen. 

Gå til nyheder på Brøndby Kommunes foreningsportal.

Temamøder

Brøndby Kommune ønsker at være i dialog med foreningerne om at skabe de optimale rammer for foreningslivet. Derfor afvikles der flere temamøder om året, med inspirationsoplæg til drift og udvikling i foreningslivet og hvor nye idéer og tiltag kan udvikles sammen. Alle er velkomne til at deltage og udover oplæg, er der mulighed for at netværke og bidrage med egne synspunkter. 

Der sendes invitation ud til alle foreninger, når der afholdes Temamøder.

Trykkeri opgaver

Rådhusets trykkeri er behjælpelig med trykning af materiale til foreningerne. Det er en gratis service som gælder et begrænset oplag, hvor der ikke indgår reklamer for private virksomheder. Trykkeriet har en leveringstid på 2 uger for trykning af materiale, og det trykte materiale skal hentes på trykkeriet. Der kan trykkes op til et maksimalt format svarende til A1. Eksempler på materiale trykkeriet kan hjælpe med:

  • Foreningsblade
  • Billetter til egne arrangementer
  • Plakater og flyers   

Alle henvendelser til trykkeriet skal ske på mailadressen tryk@brondby.dk.

Trykkeriet forbeholder sig ret til at forlænge leveringstid eller sige nej til henvendelser ved travlhed.

Foreningsfest

Foreningslivet hædres hvert år ved en stor foreningsfest for de frivillige. Festen afholdes for at anerkende det store frivillige arbejde der udføres i foreningerne og til festen bydes der både på gallamiddag, underholdning og prisuddelinger. Du kan læse mere under Foreningsfesten på Kommunens hjemmeside.

Gå til information om Foreningsfesten på Kommunens hjemmeside.

Frivillig fredag

Du kan læse mere om Frivillig Fredag under Frivillig i Brøndby på Kommunes hjemmeside. 

Gå til siden om Frivillig Fredag i Brøndby.

Oplev Brøndby

Oplev Brøndby er Brøndby Kommunes eventportal for kulturelle arrangementer. Her kan du se, hvad der sker i kommunen og selv oprette offentlige arrangementer. Foreninger kan markedsføre sig selv og fremme borgernes kendskab til foreningen ved at benytte portalen. Det er en simpel og gratis løsning at nå ud til alle borgere i Brøndby Kommune på. Alt du skal gøre, er blot at oprette foreningen som arrangør og dernæst indtaste en aktivitet eller et arrangement. Læs kriterier og opret jer på oplevbrondby.dk

Gå til Oplev Brøndby

Vil din forening være med?

Sommersjov

Hvert år afvikles en masse sommerferie-aktiviteter for kommunens folkeskoleelever. Foreningslivet kan byde ind med aktiviteter og derved skabe interesse for foreningen blandt børn og unge. Det kan for eksempel være 3-5 dages camp i jeres forening, hvor børn og unge får nogle fede oplevelser hos jer. Alle typer af foreninger kan byde ind.

Sommersjovbladet uddeles til ca. 4.000 skoleelever i kommunen i slutningen af maj måned. Sommersjov arrangeres af Brøndby Ungdoms- og Musikskole og du kan læse mere om Sommersjov på deres hjemmeside. Du kan også skrive til sommersjov@brondby.dk, hvis jeres forenings ønsker at være med. 

Gå til siden om sommersjov.

Store Legedag

Hvert år i maj måned afvikles Store Legedag i Brøndby Strand, hvor børn og forældre kan prøve forskellige foreningsaktiviteter og købe mad og drikkevarer i boderne. Hvert år deltager over 5000 borgere, og Store Legedag er derfor også en mulighed for at skabe opmærksomhed omkring jeres forening. Store Legedag arrangeres af Brøndby Ungdoms- og Musikskole. Skriv til rki@brondby.dk,hvis jeres forenings ønsker at være med. 

Du kan læse mere om Store Legedag på Brøndby Ungdoms- og Musikskoles hjemmeside

Kulturnat

Vil du være med til at skabe endnu en uforglemmelig Kulturnat i Brøndby? Brøndby Kommune inviterer alle foreninger, borgere og kulturaktører til at lave aktiviteter på Kulturnatten. 

Mange borgere besøger Kulturnatten hvert år, så der er rig mulighed for at promovere jeres forening og foreningsaktiviteter. Hvert år sendes der en invitation ud til alle foreninger, men du kan altid skrive til Kulturkonsulent Laura Bielefeldt-Jakobsen på labij@brondby.dk, hvis du eller din forening ønsker at være med. 

Læs mere om Kulturnatten på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune