Vilkår for brug af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg

Du bedes læse Brøndby Kommunes vilkår og regler for booking af Kommunens facilieteter.

Det er vigtigt, at I læser Brøndby Kommunes vilkår, når I skal låne Kommunens lokaler, haller, baner mv. 

Før du benytter faciliteterne

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet. Brugerne er selv ansvarlige for klargøring og oprydning.

Adresse og telefon nr. er oplyst på bookingbeskeden. Kontaktoplysninger på servicepersonalet kan også ses længere nede på siden under Særlige vilkår.

Når du benytter de tildelte faciliteter

 • Kun de tildelte faciliteterne må benyttes og kun i det aftalte tidsrum.
 • En ansvarlig leder skal altid være til stede i udlånstiden.
 • Rygning er ikke tilladt indendørs.
 • Der må kun benyttes indendørssko og –bolde i gymnastiksale og idrætshaller.
 • Der må ikke køres med motorkøretøjer på inden- og udendørs arealer.
 • Rulleskøjter og skateboard må ikke benyttes indendørs.
 • Der må ikke efterlades affald på inden- og udendørs faciliteter.
 • Værdigenstande der efterlades i omklædningsrummene er på eget ansvar.
 • Materiel og rekvisitter tilhørende de enkelte faciliteter, må ikke forlade faciliteten og skal efterlades som det blev stillet til rådighed.
 • Enhver henstilling fra kommunens repræsentant på stedet skal efterkommes.

Hvad skal du være opmærksom på ved tildeling af tider

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen kan til enhver tid foretage ændringer i de tildelte tider, og aflyse træning på grund af kampe, arrangementer m.v.

Det skal oplyses, at fodboldbanerne i perioder ikke vil kunne benyttes på grund af vejrliget m.v.

Alle folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om, at de indhenter børneattester.

Børn og unge har fortrinsret til kommunale lokaler indtil kl. 20.00.

Der tages forbehold for udlån på hverdage før kl. 17.00, indtil skolernes skemaplanlægning er endeligt udarbejdet.

Benyttelsen af kommunens lokaler, gymnastiksale og svømmehaller skal slutte kl. 22.00 og benyttelsen af idrætshaller skal slutte kl. 23.00. Lokalerne skal være forladt senest 15 min. efter seneste sluttid.

Når du ikke skal bruge de tildelte tider længere

Udleverede nøgler/brikker skal afleveres til servicepersonalet ved sæsonafslutning.  

Såfremt en eller flere af de tildelte tider ikke benyttes, skal du som bruger straks afbooke via Foreningsportalen.

Gå til login til foreningsportalen for at afbooke.

Særlige vilkår

Nedenstående kan du læse mere om de vilkår, som gør sig gældende for de forskellige faciliteter.

Kulturhusene Kilden og Brønden

Foreninger, politiske organisationer, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Brøndby Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed. Foreninger m.v. skal kunne dokumentere, at de er hjemmehørende i Brøndby Kommune.

Reservering af lokaler for en samlet sæson (august - juni) sker efter ansøgning til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i februar måned. Kulturhusene forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler. For at undgå evt. aflysning kan flytning til andet lokale forekomme.

I forbindelse med reservering af lokaler for en samlet sæson kan en forening m.v. normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til samme aktivitet.

Kulturhusene vil normalt være til rådighed i tidsrummet kl. 08.00 – 23.00 alle ugens dage.

Læs kulturhuset Kildens reglement her

Læs kulturhuset Brøndens reglement her

Svømmehaller

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Foreningen sørger for, at der altid er mindst 2 ledere tilstede, hvoraf den ene skal have bestået bassinprøven. Denne leder er også den ansvarlige. Der vil være servicepersonale tilstede i udlånstiden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579.
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679.
Faglokaler på skoler, Nørregård og Langbjerg

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2312
 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2124 8579
 • Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 5146 0679
 • UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5146 0679
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679
 • Mødelokale med tekøkken, Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 5146 0679. For aftale om nøglebrik, kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Samlingslokale med tekøkken, Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
Gymnastiksale

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler og eventuelt udlån af nøgle/brik, borde og stole. Adresse og telefonnummer er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 5146 0679
 • UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5146 0679
 • Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 5146 0679. For aftale om nøglebrik, kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Ved Stadionhal 1, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – tlf. 4345 5800 eller 2622 6562
 • Ved Søholthallen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2124 8579
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679  
Idrætshaller

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Tjørnehøjhallen, Tornehøj 3, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2312
 • Søholthallen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2124 8579
 • Nørregårdshallen, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679
 • Lindelundshallen, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 5146 0679
 • Langbjerghallen, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 5146 0679. Bemærk at for aftale om nøglebrik, bedes administrationen kontaktet på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby – tlf. 4038 4133
 • Stadionhal 1, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – tlf. 4345 5800 eller 2622 6562.
Græsbaner

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftale om evt. adgang til omklædning. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5146 0679
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679
 • Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – for aftale om nøglebrik til omklædning m.v. kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – Stadionkontoret tlf. 4345 5841 eller 2044 5841  
 • Håndboldgræsbane ved Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby – tlf. 4038 4133
Kunstgræsbaner

Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – Der skal benyttes en nøgle til lågen ind til banen. Lyset på banen kan kun tændes, i den mørke tid, via en kontakt, som sidder på siden af el-skabet. Lyset slukker af sig selv efter 2 timer og 15 min. - lyset kan ikke tændes mellem kl. 22.30 og kl. 07.00. Nøglen til banen udlånes via Matrielgården pr. mail vedplads@brondby.dk
 • Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – Stadionkontoret tlf. 4345 5841 eller 2044 5841.
Øvrige faciliteter

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger på servicepersonalet:

 • Klatrevæg, Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860 eller 5146 0679
Lån af borde, stole, scene og fodboldbander m.v. til enkeltstående arrangementer
 • Kontakt Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen for evt. lån af fodboldbander på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Kontakt Teknisk Forvaltnings Vejplads pr. mail: vejplads@brondby.dk for evt. lån af borde og stole samt scene i forbindelse med arrangementer på Langbjerg og i Schneeklothallen.
 • Kontakt servicepersonalet på skolerne og på Nørregård for evt. lån af borde og stole samt scene 

Kontakt

Fritid, Idræt og Bevægelse

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28
Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. august 2021
Skrevet af Brøndby Kommune