Vilkår for brug af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg

Du bedes læse Brøndby Kommunes vilkår og regler for booking af Kommunens faciliteter.

Det er vigtigt, at du læser og er indforstået med Brøndby Kommunes vilkår, når du benytter Kommunens lokaler, haller, baner mv.

Før du benytter faciliteterne

Teknisk Service skal kontaktes senest 14 dage før udlånet. Adresse og telefonnummer er oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger til Teknisk Service kan også ses længere nede på siden under Særlige vilkår for de forskellige faciliteter.

Når du benytter de tildelte faciliteter

 • Kun de tildelte faciliteter må benyttes og kun i det aftalte tidsrum.
 • En ansvarlig leder skal altid være til stede i udlånstiden.
 • Rygning er ikke tilladt indendørs.
 • Der må kun benyttes indendørssko og –bolde i gymnastiksale og idrætshaller.
 • Der må ikke køres med motorkøretøjer på inden- og udendørs arealer.
 • Rulleskøjter og skateboard må ikke benyttes indendørs.
 • Der må ikke efterlades affald på inden- og udendørs faciliteter.
 • Værdigenstande der efterlades i de kommunale lokaler, inkl. i omklædningsrum er på eget ansvar.
 • Materiel og rekvisitter tilhørende de enkelte faciliteter, må ikke forlade faciliteten og skal efterlades som det blev stillet til rådighed.
 • Enhver henstilling fra kommunens repræsentant på stedet skal efterkommes.

Hvad skal du være opmærksom på ved tildeling af tider i faciliteterne

De kommunale faciliteter stilles gratis til rådighed efter følgende prioritering:

Kl. 8.00 – 17.00 kommunale aktiviteter, bl.a. folkeskoler, dagtilbud og ældre
Kl. 17.00 – 20.00 aktiviteter for børn og unge under 25
Kl. 20.00 – voksenundervisning og aktiviteter for voksne

I lokaler der er særligt egnede for handicappede, vil aktiviteter for handicappede blive prioriteret først.

 • Brugerne er selv ansvarlige for klargøring og oprydning.
 • Lokaler, haller og udendørsarealer forefindes med den indretning og det inventar, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære brug og stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.
 • Foreninger med aktiviteter, som kræver indretning og udstyr ud over det, kommunen har i forvejen, kan ikke kræve særlig indretning eller udstyr.
 • Den forening eller bruger, der har fået anvist et lokale, må ikke anvise videre til andre brugere.
 • Brøndby Kommune kan inddrage tilladelsen til at benytte lokalerne, hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat, overtrædes.
 • Tildelte lokaler, der alligevel ikke skal benyttes, skal afbookes hurtigst muligt på foreningsportalen eller ved at skrive til kulturidraet@brondby.dk.
 • Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen kan til enhver tid foretage ændringer i de tildelte tider, og aflyse træning på grund af kampe, arrangementer m.v.
 • Græsfodboldbanerne vil i perioder ikke kunne benyttes på grund af vejrliget m.v.
 • Alle folkeoplysende foreninger har pligt til at afgive erklæring om, at de indhenter børneattester.
 • Benyttelsen af kommunens lokaler, gymnastiksale og svømmehaller skal slutte kl. 22.00 og benyttelsen af idrætshaller skal slutte kl. 23.00. Lokalerne skal være forladt senest 15 min. efter seneste sluttid.

Når du ikke skal bruge de tildelte tider længere

Udleverede nøgler/brikker skal afleveres til servicepersonalet ved sæsonafslutning.  

Såfremt en eller flere af de tildelte tider ikke benyttes, skal du straks afbooke via Foreningsportalen eller skrive til kulturidraet@brondby.dk

Gå til login til foreningsportalen for at afbooke.

Særlige vilkår for de forskellige faciliteter

Nedenstående kan du læse mere om de vilkår, som gør sig gældende for de forskellige faciliteter.

Kulturhusene Kilden og Brønden

Foreninger, politiske organisationer, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Brøndby Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et alment, kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan efter ansøgning få stillet lokaler vederlagsfrit til rådighed. Foreninger m.v. skal kunne dokumentere, at de er hjemmehørende i Brøndby Kommune.

Reservering af lokaler for en samlet sæson (august - juni) sker efter ansøgning til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i februar måned. Kulturhusene forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler. For at undgå evt. aflysning kan flytning til andet lokale forekomme.

I forbindelse med reservering af lokaler for en samlet sæson kan en forening m.v. normalt ikke få stillet lokaler til rådighed mere end 1 dag om ugen til samme aktivitet.

Kulturhusene vil normalt være til rådighed i tidsrummet kl. 08.00 – 23.00 alle ugens dage.

Læs kulturhuset Kildens reglement her

Læs kulturhuset Brøndens reglement her

Svømmehaller

Teknisk Service skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Foreningen skal sørge for, at der altid er mindst 2 ledere tilstede, hvoraf den ene skal have bestået bassinprøven. Denne leder er også den ansvarlige. Der vil være Teknisk Service til stede inden for normal åbningstid.

Kontaktoplysninger Teknisk Service:

 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579.
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860.
Faglokaler på skoler, Nørregård og Langbjerg

Teknisk Service skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger Teknisk Service:

 • Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2312
 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Brøndby Strand Skole, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2124 8579
 • Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2512
 • UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5135 2962
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860.
 • Mødelokale med tekøkken, Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand, 2124 8579. For aftale om nøglebrik, kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Samlingslokale med tekøkken, Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
Gymnastiksale og idrætshaller

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler og eventuelt udlån af nøgle/brik, borde og stole. Adresse og telefonnummer er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger Teknisk Service:

 • Gymnastiksal:
  Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • Gymnastiksal:
  Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Gymnastiksal:
  Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2512
 • Gymnastiksal:
  UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5135 2962
 • Idrætshal og gymnastiksal:
  Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand, 2124 8579. For aftale om nøglebrik, kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Idrætshal
  Lindelundshallen, Bredager 160, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2512
 • Idrætshal og gymnastiksal
  Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860.
 • Idrætshal og gymnastiksal
  Stadionhal 1, Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – tlf. 4345 5800 eller 2622 6562
 • Idrætshal og gymnastiksal
  Søholthallen, Dyringparken 1, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2124 8579
 • Idrætshal
  Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby – tlf. 4038 4133
 • Idrætshal
  Tjørnehøjhallen, Tornehøj 3, 2605 Brøndby – tlf. 4043 2312
Græsbaner

Servicepersonalet skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftale om evt. adgang til omklædning. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger Teknisk Service

 • Brøndby Strand Skole, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand – tlf. 2016 2078 eller 2124 8579
 • Brøndbyvester Skole, Krogagervej 34, 2605 Brøndby - tlf. 2344 8711 eller 4043 2312
 • UCN, Nykær 44, 2605 Brøndby – tlf. 2460 6719 eller 5135 2962
 • Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860
 • Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand – for aftale om nøglebrik til omklædning m.v. kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – Stadionkontoret tlf. 4345 5841 eller 2044 5841  
 • Håndboldgræsbane ved Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby – tlf. 4038 4133
Kunstgræsbaner

Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger Teknisk Service:

 • Langbjerg, Tybjergparken 1, 2660 Brøndby Strand, 2124 8579. Der skal benyttes en nøgle til lågen ind til banen. For aftale om nøglebrik, kontaktes administrationen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813.
  Lyset på banen kan kun tændes, i den mørke tid, via en kontakt, som sidder på siden af el-skabet. Lyset slukker af sig selv efter 2 timer og 15 min. - lyset kan ikke tændes mellem kl. 22.30 og kl. 07.00. Nøglen til banen udlånes via Matrielgården pr. mail vedplads@brondby.dk
 • Brøndby Stadion, 2605 Brøndby – Stadionkontoret tlf. 4345 5841 eller 2044 5841.
Øvrige faciliteter

Teknisk Service skal kontaktes senest 14 dage før udlånet for nærmere aftaler. Adresse og telefon nr. er også oplyst på bookingbeskeden.

Kontaktoplysninger Teknisk Service:

 • Klatrevæg, Nørregård, Horsedammen 42, 2605 Brøndby – tlf. 2025 3860
Lån af borde, stole, scene og fodboldbander m.v. til enkeltstående arrangementer
 • Kontakt Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen for evt. lån af fodboldbander til opsætning i Nørregårdshallen og Langbjerghallen på tlf. 4328 2508 eller 4328 2813
 • Kontakt Teknisk Forvaltnings Vejplads pr. mail: vejplads@brondby.dk for evt. lån af borde og stole samt scene i forbindelse med arrangementer på Langbjerg og i Schneeklothallen.
 • Kontakt Teknisk Service på skolerne og på Nørregård for evt. lån af borde og stole samt scene. Se under Gymnastiksale og idrætshaller. 

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 19. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune