Om Frivilligprisen

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Frivilligprisen

Indstil en kandidat til frivilligprisen her.

Formål

Brøndby Kommune ønsker, i samarbejde med kommunens Seniorråd og Handicapråd, at påskønne det frivillige sociale arbejde i kommunen. Frivilligprisen uddeles til en eller flere personer eller initiativer, som f.eks.:

  • yder en særlig indsats til gavn for ældre, voksne og børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap.
  • skaber forhold, der bidrager til forøget livskvalitet; for eksempel gennem hjælp og støtte, aktiviteter, samvær og oplevelser.
  • skaber muligheder for, at borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med øvrige borgere.
  • bidrager til, at borgere, som måske ellers har svært herved, kan etablere sig eller fastholdes på arbejdsmarkedet.
  • er et inspirerende eksempel for andre.

Modtagere

Prisen kan tildeles privatpersoner, repræsentanter fra foreninger eller organisationer i Brøndby Kommune, som i særlig grad har ydet en frivillig indsats til gavn for kommunens ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap.

Indstilling af kandidater til prisen

Seniorrådet og Handicaprådet samt enhver borger, forening, organisation og institution hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til Frivilligprisen inden for tidsfristen.

Social- og Sundhedsudvalget kan tilsvarende indstille kandidater til Frivilligprisen inden for tidsfristen.

Aktører kan ikke indstille sig selv til prisen.

Indstilling af kandidater sker via formular på Brøndby Kommunes hjemmeside med angivelse af, hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse.

Behandling af indstillinger

Social- og Sundhedsudvalget behandler de indkomne indstillinger til Frivilligprisen og nominerer tre kandidater til prisen.  Social- og Sundhedsudvalget udpeger endvidere vinderen af Frivilligprisen blandt de nominerede. Social- og Sundhedsudvalget sender nominerede og prisvinder i høring hos Seniorråd og Handicapråd. Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget modtageren af Frivilligprisen. Behandlingen af Frivilligprisen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

De indstillede kandidater og de tre nominerede til Kulturprisen får personligt besked. De tre nominerede offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Overrækkelse

Frivilligprisen overrækkes af borgmesteren sammen med formand for Social og Sundhedsudvalget ved Brøndby Kommunes Foreningsfest AKTIV. Prisen består af et kunstværk samt et beløb på 7.500 kr.

Modtageren af årets Frivilligpris offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Andre bestemmelser

Frivilligprisen kan modtages flere gange.

Tidligere modtagere af frivilligprisen (tidligere omsorgs- og handicapprisen)
Modtagere af Frivilligprisen 2007-2021
2021 Ruth Swedenborg, Vinterbadelauget Bifrost, m.fl.
2020 Natteravnene i Brøndby.
2019 Lillian Christensen, frivillig under Pensionisthusene. Motionsven, forskellige vandre- og træningshold, initiativtager til flere vandregrupper - herunder "Gå-buddies".
2018 Kim Hagerup Andersen, frivillig i Ældresagen, Foreningen KOL-patienter og andre lungesyge i Brøndby, våger på Ældrecentret Nygårds Plads, kørestolsskubber på Gildhøjhjemmet, Nygårds kirken ”Åben dør-projektet”, tovholder på vandrehold for enker og enkemænd mm.
2017 Torben Nielsen, frivillig i mange projekter i kommunen, bl.a. stifter af Brøndbys Bryggerlag og Møllelag samt kaptajn i Cykling Uden Alder m.m.
2016 Ali Koc, aktiv i Brøndby Strand med bl.a. Genbrug 13, Dyregården Søholt og Børnenes Rejsebureau.
2015 Ove Aksel Rasmussen Stage, omsorg for de ældre og handicappede beboere i "Bøgelunden" i Hallingparken
2014 Erling Petersen, tidligere formand for Seniorrådet.
2013 Frivillig vågekone Ina Buch og hospitalsven Helge Jensen - formand for Brøndby Pensionistforening.
2012 Freddy Rasmussen, Nygårdsstøtterne
2011 Jette Petersen, Æblehavens Venner
2010 Jens Rathie, Brøndby Selvhjælpsgruppe
2009 Erna Bertelsen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen) Ella Olesen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen)
2008 Mona Zanazanian - Frivillig indsats til pensionister Nygårdsparken i Brøndbyøster
2007 Erich Clausen, Klitrosen

Kontakt

Social- og Sundhedsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Fax 43 43 65 43

social@brondby.dk

Sidst opdateret den 19. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune