Om Kulturprisen

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Kulturprisen

Indstil en kandidat til kulturprisen her.

Formål

Kulturprisens formål er at medvirke til styrkelse af den lokale identitet på det kulturelle, kreative område. Det kan være indsatser, personer, foreninger eller organisationer, som f.eks.:

  • udbreder forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.
  • ’brander’ Brøndby Kommune som en kulturkommune.
  • skaber stærke kreative miljøer for kulturel udfoldelse.
  • producerer markante kulturelle ’produkter’ med en offentlig bevågenhed.
  • fostrer talenter inden for de kulturelle udtryksformer.

Modtagere

Prisen kan tildeles privatpersoner, personkredse, foreninger og andre med nuværende tilknytning til Brøndby Kommune, der medvirker til at fremme Kulturprisens formål.

Indstilling af kandidater til prisen

Enhver borger, forening, organisation og institution hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til Kulturprisen inden for tidsfristen.

Kulturudvalget kan tilsvarende indstille kandidater til Kulturprisen inden for tidsfristen.

Aktører kan ikke indstille sig selv til prisen.

Indstilling af kandidater sker via formular på Brøndby Kommunes hjemmeside med angivelse af, hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse.

Behandling af indstillinger

Kulturudvalget behandler de indkomne indstillinger til Kulturprisen og nominerer tre kandidater til prisen. Kulturudvalget udpeger endvidere vinderen af Kulturprisen blandt de nominerede. Kommunalbestyrelsen godkender på baggrund af indstilling fra Kulturudvalget modtageren af Kulturprisen. Behandlingen af Kulturprisen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

De indstillede kandidater og de tre nominerede til Kulturprisen får personligt besked. De tre nominerede offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Overrækkelse

Kulturprisen overrækkes af borgmesteren sammen med formand for Kulturudvalget ved Brøndby Kommunes Foreningsfest AKTIV. Prisen består af et kunstværk samt et beløb på 7.500 kr.

Modtageren af årets Kulturpris offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Andre bestemmelser

Kulturprisen kan modtages flere gange.

Hvem har modtaget prisen indtil videre?
Modtagere af Kulturprisen 2003-2021
2021 Håbets Lys
2020 Kings and Queens
2019 Middelalderlandsbyens Venner
2018 Kim Christiansen, Brøndby Jazzklub
2017 Brokærs Lejerforening
2016 Ungegruppen bag Ungekulturhuset Pilegården
2015 Ej uddelt
2014 Brøndby Musikalske Venner
2013 Tove Munk, KREA
2012 Grete Johanne Mietke, Syng Sammen Gruppen Brøndby
2011 Nina Meta Sørensen, Brøndby Lokalarkiv
2010 Kirsten Hald, Leder af F.O.F.
2009 Aksel Borresen, Mangeårigt virke for kunst- og kulturlivet
2008 Jens Degerbøl, Middelalderlandsbyen
2007 Ditlevs Gamle Købmandsbutik
2006 Elo Christiansen, Brøndby Jazzklub
2005 Ej uddelt
2004 Ej uddelt
2003 Agnete Sørensen, Brøndby Kunstforening

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune