Om Kulturprisen

Med Brøndby Kommunes priser ønsker Kommunen at hylde nogle af de talrige ildsjæle, der hvert år yder et frivilligt arbejde til gavn og glæde for Kommunens borgere.

Kulturprisens formål

Kulturprisens formål er at medvirke til styrkelse af den lokale identitet på det kulturelle, kreative område. En styrket kulturel profil kan være i form af

  • At udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.
  • At ’brande’ Brøndby Kommune som en kulturkommune.
  • At skabe stærke kreative miljøer for kulturel udfoldelse.
  • At producere markante kulturelle ’produkter’ med en offentlig bevågenhed.
  • At fostre talenter inden for de kulturelle udtryksformer.

Hvem kan modtage prisen? 

Kandidater til Kulturprisen er alle personer, personkredse, foreninger og andre med nuværende eller tidligere tilknytning til Brøndby Kommune, der medvirker til fremme af Kulturprisens formål.

Fristen for at indstille kandidater for 2021 er udløbet.

Hvem kan indstille?

Enhver borger, forening, organisation eller institution med adresse i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til Kulturprisen.

Der annonceres om indstillinger til Kulturprisen i lokal presse og på kommunens hjemmeside. 

Hvordan foregår uddelingen af prisen?

Kulturudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Kulturprisen på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af prisen.

Behandlingen af Kulturprisen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

Kulturudvalget kan selv foreslå kandidater til Kulturprisen, enten som et supplement til kandidater indstillet af andre eller i mangel på andre indstillinger.

Modtageren af Kulturprisen får personligt besked.

Hvad består overrækkelsen af?

Kulturprisen overrækkes af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement.

Prisen består af et kunstværk, samt et beløb på 7.500 kr.

Andre bestemmelser

  • kan ikke deles af flere
  • kan ikke søges selv
  • skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
  • kan modtages flere gange
  • kan ikke gives til ansatte i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
Hvem har modtaget prisen indtil videre?
2020 Kings and Queens 
2019  Middelalderlandsbyens Venner 
2018  Kim Christiansen, Brøndby Jazzklub 
2017 Brokærs Lejerforening
2016 Ungegruppen bag Ungekulturhuset Pilegården
2015 Ej uddelt
2014 Brøndby Musikalske Venner 
2013  Tove Munk, KREA 
2012  Grete Johanne Mietke, Syng Sammen Gruppen Brøndby 
2011  Nina Meta Sørensen, Brøndby Lokalarkiv 
2010   Kirsten Hald, Leder af F.O.F. 
2009  Aksel Borresen, Mangeårigt virke for kunst- og kulturlivet 
2008  Jens Degerbøl, Middelalderlandsbyen 
2007  Ditlevs Gamle Købmandsbutik
2006  Elo Christiansen, Brøndby Jazzklub 
2005  Ej uddelt 
2004  Ej uddelt 
2003  Agnete Sørensen, Brøndby Kunstforening 

Kontakt

Kultur, Idræt og Fritid

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby
Tlf. 43 28 28 28

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 17. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune