Boligtyper til ældre borgere

I Brøndby Kommune har vi flere typer boliger for ældre borgere, som dækker forskellige behov.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Hvis du ikke længere kan klare dig i din nuværende bolig, kan en ældrebolig/handicapegnet bolig være en god løsning. Det er Visitationen, der visiterer den enkelte borger ud fra en konkret individuel og helhedsorienteret vurdering. Kontakt Visitationen, hvis du vil vide mere. 

Ældreboliger

Ældrebolig er til dig, som kan have svært ved at blive boende i eget hjem, grundet gangbesvær, sygdom osv., men som stadig godt kan have sin egen lejlighed. Brøndby Kommune har ældreboliger i Glentemosen i Brøndbyvester, Bøgelunden i Brøndby Strand samt Rolandshave.

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig skal du have behov for punktvis fysisk og/eller psykisk omsorg og pleje, som trods øvrige foranstaltninger ikke kan lade sig gøre i nuværende bolig.

Beboere i ældreboliger visiteres til hjemmehjælp efter kommunens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v.

Der er ikke fast personale i ældreboligerne, men hjemmeplejens plejepersonale og sygeplejeteams er tilknyttet beboerne.

Plejeboliger

Plejeboliger er til dig, som ikke længere kan blive i eget hjem, grundet massivt plejebehov og behov for døgnpleje.

Brøndby kommune har plejeboliger i vores 3 ældrecentre:

Gildhøjhjemmet i Brøndbyvester
Nygårds Plads i Brøndbyøster
Æblehaven i Brøndby Strand

Der er fast personale hele døgnet på ældrecentrene, til at hjælpe beboerne. 

Flexpladser

Flexpladser til dig, som har et akut behov for pleje og hjælp i døgndrift, indtil anden løsning er fundet.
Flexpladserne kan bruges som akutpladser, ventepladser, aflastningspladser og observationspladser.

I Brøndby kommune har vi 23 flexpladser, som alle er placeret i ældrecentret Nygårds Plads i Brøndbyøster. Flexpladserne råder over akutpladser, ventepladser, aflastningspladser og observationspladser.

Akutpladser:

Akutpladser er til de borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig, f.eks. hvis den raske ægtefælle/pårørende - som normalt passer borgeren - er indlagt. Man kan højst være på en akutplads i 10 dage, så skal anden løsning findes.

Ventepladser:

Ventepladser er til de borgere, som allerede er godkendt til en plejebolig af kommunen, men som bliver udskrevet fra hospitalet og ikke kan være i eget hjem længere.

Aflastningspladser:

Aflastningspladser er til de borgere, som normalt passes af en ægtefælle/pårørende, hvis ægtefællen eller den pårørende er fraværende fx på grund af ferie, højskoleophold og lign.

Observationspladser:

Observationspladser er til de borgere, som er udskrevet fra hospitalet, og hvor man er i tvivl,  om borgeren trods f.eks. genoptræning kan blive så god igen, at borgeren vil være i stand i at bo i eget hjem igen.

Daghjem og dagcenter

Daghjem og dagcentret er til dig som bor i eget hjem, men som har behov for lettere hjælp, støtte og aflastning i hverdagen.

Læs mere om daghjem og dagcenter

 

Kontakt

Visitationen

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé  160
2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Visitationen@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 09. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune