Boligtyper til ældre borgere

I Brøndby Kommune har vi flere typer boliger for ældre borgere, som dækker forskellige behov.

Ældreboliger:

Ældrebolig er til dig, som kan have svært ved at blive boende i eget hjem, grundet gangbesvær, sygdom osv., men som stadig godt kan have sin egen lejlighed.
Brøndby Kommune har ældreboliger i Glentemosen i Brøndbyvester, samt i Bøgelunden i Brøndby Strand samt Rolandshave.

For at kunne komme i betragtning til en ældrebolig, skal du have behov for punktvis fysisk og/eller psykisk omsorg og pleje, som trods øvrige foranstaltninger ikke kan lade sig gøre i nuværende bolig.
Beboere i ældreboliger visiteres til hjemmehjælp efter kommunens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v.

Pleje og omsorg

Der er ikke fast personale i ældreboligerne, men hjemmeplejens plejepersonale og sygeplejeteams er tilknyttet beboerne.

 

 

Plejeboliger:

Plejeboliger er til dig, som ikke længere kan blive i eget hjem, grundet massivt plejebehov/behov for døgnpleje.
Brøndby Kommune har plejeboliger i vores 3 ældrecentre:
Gildhøjhjemmet i Brøndbyvester. Gå direkte til Gildhøjhjemmets hjemmeside her. 
Nygårds Plads i Brøndbyøster. Gå direkte til Nygårds Plads hjemmeside her.
Æblehaven i Brøndby Strand. Gå direkte til Æblehavens hjemmeside her.

Pleje og omsorg

Der er fast personale hele døgnet på ældrecentrene, til at hjælpe beboerne. 

 

 

Flexpladser:

I Brøndby Kommune har vi 23 flexpladser, som alle er placeret i ældrecentret Nygårds Plads i Brøndbyøster.
Disse pladser dækker over:

- Akutpladser
- Aflastningspladser
- Observationspladser
- Ventepladser

 

 

Andre tilbud:

Her finder du andre bo- og aktivitetstilbud til ældre i Brøndby

Flexpladser

er til dig, som har et akut behov for pleje og hjælp i døgndrift, indtil anden løsning er fundet.
Flexpladserne kan bruges som akutpladser, ventepladser, aflastningspladser og observationspladser.


Akutpladser

er til de borgere, som lige pludselig ikke kan være i egen bolig, - f.eks. hvis den raske ægtefælle/pårørende - som normalt passer borgeren - er indlagt. Man kan højest være på en akutplads i 10 dage, så skal anden løsning findes.


Ventepladser

er til de borgere, som allerede er godkendt til en plejebolig af kommunen, men som bliver udskrevet fra hospitalet, og ikke kan være i eget hjem længere.

Aflastningspladser

er til de borgere, som normalt passes af en ægtefælle/pårørende, men hvor denne er på ferie, højskoleophold og lign.


Observationspladser

er til de borgere, som måske er blevet udskrevet fra hospitalet, og hvor man er i tvivl omkring, om borgeren trods f.eks. genoptræning kan blive så god igen, at borgeren kan komme tilbage og bo i eget hjem igen.

 

Dagcenter

er til dig som bor i eget hjem, men som har behov for lettere hjælp, støtte og aflastning i hverdagen.

Dagcentret Oasen 

Ældrecentret Nygårds Plads
Nygårds Plads 30
43 28 27 66

 
Der er 5 dagcenterpladser dagligt på alle hverdage i dagcentret. Borgere kan visiteres til en dagcenterplads max 2 dage pr. uge.
 
Borgeren tilbydes samvær med andre dagcentergæster samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde.

 

Daghjem

Daghjemmet
Ældrecentret Æblehaven
Guldborgvej 6
43 28 38 74

Daghjemmet er oprettet som et kommunalt tilbud til hjemmeboende borgere, der enten selv har behov for hjælp, støtte og aflastning i deres hverdag, eller som har en ægtefælle der har behov for aflastning.

Der er 25 daghjempladser dagligt på alle hverdage. Der er en individuel faglig vurdering fra personalet hvor mange dage om ugen den enkelte borger kan få plads i daghjemmet, men det kan variere fra 1 dag om ugen til 5 dage om ugen. 

Borgeren tilbydes samvær med andre daghjemsbrugere, samt med ældrecentrets øvrige beboere. Aktiviteterne er varierende, kan være spil, højtlæsning af dagens nyheder i avisen, sang, gudstjeneste, reminiscens, gymnastik, gruppeaktiviteter, madlavning, bagning, eller håndarbejde, og ture ud af huset.  

 

Visitation til Dagcenter eller Daghjem

Hvis du ønsker en plads i Dagcentret eller Daghjemmet, og har du i forvejen kontakt med hjemmesygeplejen, så tag kontakten herigennem, ellers kontakt Visitationen på nummer 43 28 28 28.Det er Visitationen der indstiller til et ophold på Dagcenter eller Daghjem og borgere på ventelisten bliver prioriteret efter, hvor behovet er størst. Du kan se kvalitetsstandarderne for Dagcentret og Daghjemmet i højre side.

 

 

Kontakt

Visitationen

Social- og Sundhedsforvaltningen
Brøndby Rådhus
Park Allé  160
2605  Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

Visitationen@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 09. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune