Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte efter Servicelovens §85 har til formål at støtte dig i din udvikling. Støtten har fokus på, at udvikle og træne dine kompetencer til at klare dig på egen hånd og i egen bolig. Eller den kan hjælpe dig med at vedligeholde eller forbygge tab af kompetencer.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Hvem er støtten til

Individuel socialpædagogisk støtte er til borgere over 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, komplekse psykiske problemer, hjerneskade eller særlige sociale problemer.  

Sådan søger du støtte

Du skal visiteres til socialpædagogisk støtte. Det betyder, at Specialrådgivningen skal vurdere, om du har mulighed for at få tilbudt støtten og hvordan støtten bedst kan hjælpe dig videre.

Vil du undersøge dine muligheder for at få socialpædagogisk støtte, skal du derfor kontakte Specialrådgivningen.

Sådan tilbydes du støtte

Formålet med støtten er, at du opnår en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med størst mulig selvhjulpenhed. Støtten skal samtidig danne grundlag for, at du på sigt opnår en øget tilknytning til det almindelige samfundsliv med beskæftigelse, fritidsinteresser og socialt netværk.

Socialpædagogisk støtte bliver bevilget med afsæt i dine mål. Støtten tilbydes enten i gruppe, individuelt og/eller som online bostøtte via skærm.

Støtten gives som udgangspunkt i en af disse tre former:

  1. Individuelt CTI-mestringsforløb: Et individuelt, intensivt og tidsafgrænset mestringsforløb i tre faser efter metoden Critical Time Invention. Forløbet har en varighed på 9 måneder med forskellig støtteintensitet. Formålet er at støtte dig til selvstændighed og mestring samt inklusion i samfundets fællesskaber uden bostøtte.
  2. Gruppebaseret SFT-kursus: Et intensivt gruppeforløb efter metoden Social færdighedstræning SFT. Et gruppeforløb varer typisk op til 9 måneder, hvor I mødes én gang om ugen i 1½ time og træner sociale færdigheder. Formålet er at øve færdigheder og mestring af hverdagen.
  3. Online bostøtte: Online bostøtte tilbydes som et supplement til eller erstatning for bostøtte i hjemmet. Online bostøtte tilbydes også i forløb på 9 måneder ved behov i kombination med besøg eller støtte i hjemmet. Du skal kunne tale dansk og betjene en IPAD ved enkle klik. Online bostøtte kan være en overgangsløsning til at du kan klare dig uden bostøtte i hverdagen.

Efter 9 måneder følges der op på dit forløb, og der udarbejdes en overdragelsesplan for, hvad du vil arbejde videre med og for, hvordan dit støttende netværk kan bidrage.

Kontakt

Specialrådgivningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 25 64

handicap@brondby.dk

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Personligt fremmøde kun efter aftale

Sidst opdateret den 24. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune