Aktiviteter til borgere med særlige behov

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og en række andre tilbud hos Job- og Aktivitetscenter Vestegnen. Tilbuddene er på forskellige adresser i Brøndby.

Råd, hjælp og støtte

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen tilbyder:

  • Ativitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.
  • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Snoezelhus
  • Ergo- og fysioterapi - primært til borgere på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.
  • Se mere om vores tilbud i Job- og Aktivitetscenter Vestegnen her https://jacvestegnen.dk/

 

Hvis du ønsker at blive visiteret til et af Job- og Aktivitetscenterets Vestegnens tilbud skal du kontakte Specialrådgivningen.

Kontakt

Specialrådgivningen

Telefon: 43 28 25 64

handicap@brondby.dk

Telefontider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 14.30

Torsdag kl. 09.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 - 12.00

Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 13.00

Torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 - 12.00

Brøndby Rådhus

Park Allé 160

2605 Brøndby

Personligt fremmøde kun efter aftale

Sidst opdateret den 13. juli 2021
Skrevet af Brøndby Kommune