Aktiviteter til borgere med særlige behov

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og en række andre tilbud hos Job- og Aktivitetscenter Vestegnen. Tilbuddene er på forskellige adresser i Brøndby.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte