Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år?

Læs hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for et barn og hvordan du underretter kommunen.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller har kendskab til, at et barn mistrives, udsættes for nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Det skal bemærkes, at fagpersoner, som f.eks. skolelærere, pædagoger eller trænere, har skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til at et barn lever under bekymrende forhold.

Læs mere om underretning til kommunen

Rådgivning om underretning

Er du i tvivl om et barns trivsel, er der flere muligheder for råd og vejledning.

Du er velkommen til at rette henvendelse til Børn, Unge og Familieafdelingen. Derudover har du også mulighed for at kontakte Åben Anonym Rådgivning eller ForældreTelefonen hos Børns Vilkår, hvor rådgivning er for alle forældre og pårørende.

Sådan underretter du kommunen

Som borger kan du lave en underretning til Børn, Unge og Familie afdelingen eller via borger.dk. Hvis du ønsker, at din underretning skal være anonym skal du være opmærksom på, at du ikke skal oplyse navn, eller andre persongenkendelige oplysninger når du underretter. 

Foretag en underretning ved at ringe til Børne, Unge og Familieafdelingen på tlf. 43 28 28 28 eller mail born@brondby.dk 

Foretag en underretning på borger.dk. 

Bemærk, at du som fagperson har særlig udvidet underretningspligt. Hvis du har en akut bekymring om et barn eller en ung under 18 år uden for Rådhusets åbningstid, kan du kontakte Københavns Vestegns politi på telefonnummer 43 86 14 48.

Politiet vil herefter tage kontakt til Den sociale døgnvagt, som vil undersøge din bekymring nærmere og tage kontakt til dig.

Hvis du ønsker at være anonym

Du kan vælge at være anonym, når du underretter afdelingen, men så skal du ikke oplyse dit navn, telefonnummer eller andre personlige data, når du kontakter os. Rådgiverne har nemlig notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 13 og det betyder, at hvis du opgiver dit navn mundtligt, skriftligt eller ved personligt fremmøde, er du ikke længere anonym. 

Forældrene har dog ret til at se underretningen, også selvom underretteren er anonym.

Foretag en anonym underretning på borger.dk 

Hvad kan du, som underretter få af vide?

Når du som borger underretter afdelingen, kan du kan følge op på underretningen, men du bliver som underretter ikke selv part i barnets sag. Det betyder, at du ikke kan få at vide, hvilken hjælp eller støtte afdelingen vælger at give barnet.

Når du som fagperson (fx skolelærer, pædagog eller fodboldtræner) underretter afdelingen, har du ret til at følge op på din underretning og du har ret til at få en tilbagemelding om hvorvidt underretningen har ført til en foranstaltning. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om særlige forhold.

Hvis du oplever, at afdelingen ikke handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du henvende dig om din bekymring til Ankestyrelsen, som har mulighed for at gå ind i sagen. På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Hvordan behandler vi din underretning?

Når du som borger har underrettet om din bekymring, får du – hvis du har opgivet dit navn – en skriftlig kvittering inden for 6 dage, hvilket er en bekræftelse på, at din underretning er modtaget i Børn, Unge og Familier.

Afdelingen skal herefter undersøge forholdene omkring barnet.

Når afdelingen har modtaget din underretning, så skal rådgiveren inden for 24 timer vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare eller om det kan afvente ordinær sagsbehandling.

I tilfælde hvor underretningen ikke giver anledning til akut handling, vil rådgiveren indkalde forældrene til et møde, hvor de vil tale om underretningens indhold og om bekymringerne i den. Efter en konkret vurdering bliver der også talt med barnet og der vil også blive indhentet udtalelser fra skole eller daginstitution for at høre, hvordan de oplever barnet og familien. Undersøgelsen har til formål at afklare ressourcer og problemer i familien, samt de muligheder for løsninger, som kan ligge i familien eller som familien kan have brug for støtte til at arbejde med. Når rådgiveren har gennemført undersøgelsen, vil der blive foretaget en faglig vurdering af, hvad der videre skal ske. 

Hvis barnet er udsat for akut fare, fx vold eller seksuelt overgreb, vil der straks blive handlet på din underretning og rådgiveren skal tale med barnet, og i nogle tilfælde kan samtalen finde sted uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og uden deres tilstedeværelse.

I sager om overgreb mod børn kan myndighederne udveksle informationer mellem disse parter:

  • Kommune
  • Børnehusene
  • Politi
  • Anklagemyndighed
  • De involverede myndigheder

Brøndby Kommunes beredskabsplan

Brøndby Kommune har udarbejdet en beredskabsplan, som henvender sig til alle professionelle, som i det daglige arbejder med børn og unge under 18 år. I Beredskabsplanen fremgår rolle og ansvar i forebyggelsen og håndteringen af mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0–18 år. Den giver ligeledes indsigt i viden om overgreb, de grundlæggende redskaber og handlemuligheder og handlepligt.

Beredskabsplan

Kontakt ved akutte henvendelser

Brøndby Kommune har en social rådighedsvagt, som tager sig af akutte henvendelser om sociale problemer, uden for rådhusets åbningstid. Personalet i den sociale rådighedsvagt er rådgivere fra Børn, Unge og Familier og fra Socialforvaltningen.

Den sociale rådgivningsvagt kan f.eks. kontaktes i tilfælde af afhøring af børn og unge under 18 år, fremstilling af børn og unge under 18 år i Byretten, hvis der opstår en akut bekymring for et barn eller ung, børn, der ikke er afhentet i daginstitution eller andre situationer, hvor det ved lov kræves, at en kommunal repræsentant er til stede.

Du kan kontakte den sociale rådighedsvagt gennem Københavns Vestegns politi på telefonnummer 43 86 14 48.

 

Kontakt

Børn, Unge og Familier

Brøndby Rådhus
Park Alle 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Sidst opdateret den 02. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune