Botilbud og bofællesskaber

Er du over 18 år og har psykiske vanskeligheder eller nedsat funktionsevne, kan du have særlige behov for en bolig, hvor du kan få hjælp til dagligdags funktioner, pleje og omsorg.

Vi har flere typer af boliger og hvilken type bolig, der er egnet for dig, afhænger bl.a. af din funktionsevne og dit behov for støtte.

Du skal først visiteres for at komme i betragtning til en bolig. Det betyder, at Specialrådgivningen skal vurdere, om du har mulighed for at få en bolig, og hvilken bolig der i så fald passer til dit behov. 

Vil du undersøge dine muligheder for at få et botilbud, skal du kontakte Specialrådgivningen.

Vores botilbud og bofælleskaber

Boligerne Brøndbyøstervej (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §108

Boligerne på Brøndbyøstervej er et bo- og dagtilbud til voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere om Boligerne på Brøndbyøstervej på deres hjemmeside

Enghusene - En del af Boligerne Brøndbyøstervej

Enghusene er stedet hvor det faglige møder det menneskelige hos beboer og medarbejdere. Selv i en hektisk hverdag, med mange udfordringer, foregår det i lavt tempo og med stor faglighed.

Læs mere om Enhusene

Bostedet Lionslund - Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsniveau §108

Lionslund er botilbud til voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere om Bostedet Lionslund på deres hjemmeside

Bofællesskabet Lundedammen ¤ - Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §105

Bofællesskabet Lundedammen er et bofællesskab for voksne med varigt nedsat funktionsnedsættelse, som har brug for hjælp til daglige funktioner og til udvikling og mestring af hverdagen.

Læs mere om Bofællesskabet Lundedammen på deres hjemmeside

Bofællesskabet Tranumparken 4-10 - Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §105

Bofællesskabet Tranumparken er et bofællesskab for voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for hjælp i daglige funktioner og til udvikling og mestring af dagligdagen.

Læs mere om Bofællesskabet Tranumparken 4-10 på deres hjemmeside

Botilbuddet Albjergparken 3 - Botilbud for psykisk sårbare voksne

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år - man skal kunne være alene om aften og natten. Formålsbeskrivelse: Formålet for den enkelte beboer er, at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, at undgå isolation og at opnå en stabil hverdag med daglige gøremål og sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer.

Personale

Personalet er til stede i fælleshuset på faste tidspunkter – fordelt på ugens 5 hverdage. Der er enkelte borgere som ikke modtager nogen form for støtte. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. Ud over samvær i fælleshuset, aftaler beboere og kontaktpersoner, hvordan beboeren skal støttes i forhold til sine aktuelle ønsker og behov. Kontaktpersonens rolle er at støtte den enkelte beboer, samt være behjælpelige med at afdække behov og muligheder.

Kontakt

Specialrådgivningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 25 64

handicap@brondby.dk

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Personligt fremmøde kun efter aftale

Sidst opdateret den 22. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune