Demenskonsulenter

Brøndby har tre demenskonsulenter til hjemmeboende borgere og en demenskonsulent på hvert af de tre ældrecentre i kommunen.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Alle demenskonsulenter i Brøndby kommune er sundhedsfagligt uddannede og har specialuddannelse i demenssygdomme, pleje, behandling, rådgivning og vejledning.

Demenskonsulenter tilbyder følgende:

 • Støtte til dig og dine nærmeste pårørende gennem hele sygdomsforløbet med samtaler og besøg
 • Oplysning og undervisning om demens
 • Orientering om aktiviteter og samvær
 • Orientering om aflastningsophold
 • Vejledning om boligvalg
 • Vejledning om hjælpemidler
 • Rådgivning om fuldmagt og værgemål
 • Kurser og støttegrupper for pårørende
 • At være bindeled til andre faggrupper om hjemmehjælp, træning, økonomi m.m.
 • Et tæt samarbejde med personale på ældrecenter, dagcenter og daghjem

Demenskonsulenterne kan rådgive og vejlede om værgemål og fuldmagt, når man ikke længere er i stand til at tage beslutninger og handle på egne vegne. Demenskonsulenterne kan kontaktes af borgere, pårørende eller samarbejdspartnere.

Derudover har Brøndby kommune flere tilbud til demensramte og de pårørende. Du kan læse mere om tilbuddene her på siden.

 

 

Fuldmagt

Når man ikke længere er i stand til at tage beslutninger og handle på egne vegne, er en fuldmagt et dokument, man kan lave, når man har sin handleevne i behold og forstår konsekvenserne af at give en anden person bemyndigelse til at tage beslutninger på ens vegne.

Ved at lave en fuldmagt er man med til at bestemme, hvem der skal handle på ens vegne (fuldmagttager), hvis man bliver ude af stand til det.

Fuldmagten kan være gyldig i økonomiske og/eller personlige forhold.

Det kan være ens ægtefælle, voksne barn eller en anden betroet person, der kan være den person, der får fuldmagten.

 

Engangsfuldmagt

En engangsfuldmagt giver en anden person ret til at handle på ens vegne i bestemte situationer.

Det kan eksempelvis være i forbindelse med at hæve penge i banken, hente pakker på posthuset, eller indhente oplysninger fra ens praktiserende læge eller på hospitalet.

Engangsfuldmagter kan udformes, så de kun gælder en enkelt handling. Men de kan også laves, så de gælder løbende ”indtil videre”.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt gælder i tilfælde af, at man i fremtiden bliver ude af stand til at varetage egne interesser, jf. Lov om fremtidsfuldmagter.

Fremtidsfuldmagten må ikke være oprettet på baggrund af tvang eller på et tidspunkt, hvor personen med eksempelvis demens ikke er klar over, hvad han/hun skriver under på – altså ikke længere har sin handleevne i behold.

Man kan tilbagekalde en fremtidsfuldmagt, så længe man har sin handleevne i behold. Fremtidsfuldmagten ophører automatisk, hvis man kommer under værgemål eller dør.

For at oprette en fremtidsfuldmagt skal man gå ind på https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fuldmagter/fremtidsfuldmagt  og følge vejledningen.

Efter oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, skal man lave en aftale med Byretten i Glostrup om et møde, så man kan bekræfte fremtidsfuldmagten foran notaren. Der er et honorar for bekræftelse foran notaren.

Er man fritaget for digital post kan man rette henvendelse til Familieretshusets INFO-center på tlf. 72 56 70 00 eller på https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt/hvis-du-vil-oprette-en-fremtidsfuldmagt-fritaget

Når du indsender ansøgningen på Familieretshusets hjemmeside skal du også indsende følgende:

 • En lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold
 • Betale et gebyr til Familieretshuset

Aktivering af fremtidsfuldmagt:

https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt/hvis-du-vil-oprette-en-fremtidsfuldmagt

Du kan få mere information på Familieretshusets hjemmeside https://familieretshuset.dk/fremtidsfuldmagt/fremtidsfuldmagt

Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Ældre Sagen har udviklet et fuldmagtsprogram med tre typer pårørendefuldmagter, der er tilpasset de forhold som erfaringsmæssigt gælder for Ældre Sagens medlemmer.

Ældresagen har information om fuldmagter, https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal

Demenskonsulenter i private hjem

Demenskonsulenterne kan kontaktes i følgende tidsrum:

Brøndby Strand

tlf.: 43 28 26 08 træffes mandag - fredag kl. 8.30 - 9.30

Brøndbyvester

tlf.: 43 28 27 87 træffes mandag - fredag kl. 8.30 - 9.30

Brøndbyøster

tlf.: 43 28 27 07 træffes mandag - torsdag kl. 8.30 - 9.30

Demenskonsulenter på ældrecentre

Demenskonsulenterne kan træffes på følgende tidspunkter:

Æblehaven:

tlf.: 29 29 96 23 / træffes bedst mandag - torsdag kl. 08.30 - 09.30

Gildhøjhjemmet:

tlf.: 43 28 22 94 / 24 76 94 51 / træffes bedst mandag - torsdag kl. 8.30 - 09.30

Nygårds Plads:

tlf.: 51 71 46 36 / træffes alle hverdage

Værgemål

Hvis man ikke længere er i stand til at tage vare på sig selv og sit liv, kan pårørende, kommune, region eller politi søge om, at der bliver udpeget én person som værge. Værgen vil efterfølgende have bemyndigelse til at handle på ens vegne i de forhold, der er dækket af værgemålet.

Det er et indgreb i ens personlige frihed, når der bliver etableret et værgemål.

Hvem kan få en værge?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en person kan få en værge. Hvis den pågældende ikke selv kan søge om at få en værge – og sådan er det oftest – er betingelserne:

 • Personen skal have svær demens eller have anden form for alvorligt svækket helbred.
 • Dette skal gøre, at personen ikke kan træffe beslutninger.
 • Personen skal have et aktuelt behov for en værge.

Derfor er det vigtigt, at værgemålet kun omfatter de ting, man ikke selv kan mere og som derfor er behov for, at værgen tager sig af. Det kan være i forhold til økonomi, salg af fast ejendom, personlige og økonomiske forhold i forbindelse med flytning på plejehjem mv.

I værgemålsloven findes der 3 typer værgemål:

Samværgemål

Samværgemål (§ 7) betyder, at man bevarer sin myndighed, men man får tildelt en værge efter eget ønske til sammen med en selv at varetage de økonomiske forhold, der er omfattet af samværgemålet. Her søger man selv, og anmodningen skal sendes til Familieretshuset.

Det skræddersyede værgemål

Ved det skræddersyede værgemål (§5) bevarer personen sin myndighed, men får tildelt en værge til at varetage de forhold, som personen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om personlige forhold og/eller til varetagelse af ens økonomiske forhold helt eller delvist. Ved økonomisk værgemål er der regnskabspligt for ægtefæller. Anmodning om skræddersyet værgemål kan søges på Familieretshusets hjemmeside.
Det skræddersyede værgemål er det mest anvendte værgemål ved demenssygdom.

Værgemål med umyndiggørelse

I dette værgemål (§ 6) fratages man sin retlige handleevne. Det vil sige, at man bliver umyndiggjort i økonomisk henseende og mister sin stemmeret. Dette værgemål bliver kun brugt, når der er fare for, at man bliver udnyttet økonomisk af sine omgivelser eller forvalter sin økonomi til skade for sig selv. Anmodning om denne form for værgemål skal sendes til Retten i Glostrup.

Brøndby kommunes demenskonsulenter kan vejlede om værgemål.

Find mere info

Familieretshuset har information om værgemål og ansøgningsblanket

www.familieretshuset.dk

Socialstyrelsen har information om værgemål,

www.socialstyrelsen.dk

Alzheimerforeningen har information om værgemål

www.alzheimer.dk

 

Pårørendesamtaler

Ældre Sagens demensansvarlige tilbyder samtaler med pårørende. Dette er et tilbud til dig, som har brug for at få lettet hjertet, at få svar på spørgsmål omkring demens, at få hjælp til at kommunikere med den demensramte eller bare en at tale og dele med, som selv har haft demens inde på livet. Det kan foregå ved en telefonsamtale eller et besøg hos dig eller hos Ældre Sagen. Hvor længe et samtale forløb varer, afhænger helt af den pårørendes ønsker og behov. Det kan være en enkelt samtale eller et forløb over en længere periode. Det handler om fortrolighed, erfaringer og oplevelser samt gode råd i enkeltsituationer. Der er mulighed for både at mødes på tomandshånd sammen med den demensramte, eller du kan vælge at tage en ven med til samtalen.

Kontakt:

Ældre Sagen på tlf.: 43 42 02 43 eller mail aesag.brk@mail.tele.dk

 

Vandrehold for pårørende til demensramte (demensgruppe under Alzheimerforeningen)

Vandreholdet er for dig, der:

 • Er pårørende til en person med demens, eller som har symptomer på demens. Uanset om du er ægtefælle, søn, datter eller ven.
 • Vil med ud at vandre og få frisk luft med andre i samme situation.
 • Har lyst til at opleve Brøndby på en helt ny måde.

To frivillige demensvenner fra Alzheimerforeningen planlægger og organiserer turene og fortæller lidt om de steder, I oplever undervejs. På turene kan I støtte hinanden og udveksle erfaringer eller bare have glæde af det sociale samvær og oplevelser. Turene slutter med en kop kaffe for dem, der har lyst.

Hvor og hvornår?

Holdet vandrer den 3. lørdag i hver måned fra klokken 10.00 - 12.00 fra 1. sal i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60. Du behøver ikke at tilmelde dig, du møder bare op.

Mangler din samlever selskab, mens du vandrer?

Der er mulighed for, at en frivillig fra Ældre Sagen med viden om demens kan holde din ægtefælle/samlever med selskab, mens du er ude at gå.

Vil du høre mere?

Kontakt Brøndby Kommunes frivillighedskonsulent på ældreområdet på telefon 23 10 58 80 / 40 14 89 74 eller mail til Pensionisthusene pensionisthusene@brondby.dk

 

Tilbud til pårørende

Som pårørende til en person med demens, kan det være svært at bevare det sociale netværk og aktiviteter på egen hånd. Frivillige fra Ældre Sagen med viden om demens tilbyder derfor at holde din ægtefælle/samlever, som er ramt af demens med selskab i et aftalt tidsrum, mens du er væk hjemmefra. De frivillige tager også ud til enlige med demens. Tjenesten udøves i samarbejde med kommunens demenskonsulenter.

Er du interesseret?

Kontakt Ældre Sagen på telefon 43 42 02 43 eller mail aesag.brk@mail.tele.dk

Pårørendegrupper

Arrangør: Demenskonsulenterne Brøndby Kommune

Har du lyst til at mødes og tale med andre i samme situation? I pårørendegrupperne, som ledes af en demenskonsulent, kan man dele erfaringer og oplevelser med andre pårørende.

Brøndby Kommunes demenskonsulenter tilbyder følgende pårørendegrupper for ægtefæller/samlevere til personer med demens:

Pårørendegruppe for yngre/erhvervsaktive samlevere, ægtefæller/kærester

Gruppen mødes fast den 2. onsdag i hver måned klokken 16.30 - 18.00 i Møllens Anneks, Brøndby Møllevej 35. Tilbuddet er gratis og kræver ikke tilmelding. Der er ferie/pause i juli og august.

Vil du høre mere?

Kontakt demenskonsulenterne i hjemmeplejen på telefon 43 28 27 07 / 43 28 26 08 eller mail: dmkhjpl@brondby.dk

Pårørendegruppe i dagtimerne

Der startes løbende pårørendegrupper op i dagtimerne. Grupperne består af 6-8 personer, som mødes over en fast periode á 6 gange. Tema på gruppemøderne varierer fra gang til gang, men indeholder f.eks.:

 • Undervisning omkring selve sygdommen og håndtering af de udfordringer, som sygdommen bringer.
 • Vejledning omkring muligheder for praktisk og personlig hjælp, aflastning, plejebolig samt juridiske forhold.
 • Erfaringsudveksling gruppemedlemmerne imellem.

Grupperne mødes i Møllens Anneks, Brøndby Møllevej 35. Tidspunktet kan variere.

Der startes løbende nye grupper op, når der er deltagere nok til et hold.

Vil du tilmelde dig eller høre mere?

Kontakt demenskonsulenterne i hjemmeplejen på telefon 43 28 27 07 / 43 28 26 08 eller mail: dmkhjpl@brondby.dk 

Vandre- og træningshold for borgere med tidlig demens

Vandre- og træningshold 2 km eller 5 km

Vandreholdet er for dig, som:

 • Har en demenssygdom eller er hukommelsessvækket, men er tidligt i sygdomsforløbet
 • Kan gå 2 km eller 5 km
 • Har lyst til at være aktiv i naturen sammen med andre

På holdet dyrker man ca. en times motion i naturen. Træningen varierer fra gang til gang. Du får trænet din kondition, styrke, udholdenhed og balance. Efter træningen er der sat tid af til socialt samvær med kaffe og lidt at spise i form af lidt brød og frugt.

 • Der er max otte deltagere på holdet
 • Tilbuddet er gratis, dog vil der være en lille udgift til kaffe/te, brød og frugt
 • Tilbuddet er åbent, men der vil være en indledende samtale inden opstart for at afklare forventninger og forudsætninger

Tid og mødested

5 km vandrehold: Vi mødes hver torsdag fra klokken 12.00 - 15.00 i Pensionisthuset Stranden i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 1. sal.

2 km vandrehold: Vi mødes hver tirsdag fra klokken 13.00 - 16.00 i Pensionisthuset Stranden i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 1. sal.

Transport

Der er mulighed for at blive hentet og bragt.

Vil du være med eller høre mere?

Kontakt Pensionisthuset Stranden på telefon 51 48 05 04 eller mail pensionisthusene@brondby.dk

 

Bordtennis for demensramte og pårørende

Hvis du lever med demens og ønsker at møde og tale med andre i samme situation, så er dette bordtennishold måske noget for dig. bordtennis er ikke bare sjovt - det er også god træning for hjerne, krop og sjæl. Når du spiller bordtennis, får du pulsen op, trænet din balance og boostet din opmærksomhed og reaktionsevne, mens du har det sjovt sammen med andre.

Du behøver ikke have spillet bordtennis før. Træningen bliver tilpasset den enkeltes formåen. Der er plads til, at du kan tage en pårørende eller en god ven under armen - bordtennis er også godt for dem! Efter træningen hygger vi over kaffe for dem, der har lyst til det. Frivillige fra Brøndby Bordtennis Club står for træningen, som er et samarbejde med Pensionisthusene i Brøndby Kommune. Brøndby Bordtennis Club er certificeret i Demensvenlig forening af Alzheimerforeningen og DGI og samarbejder med kommunens demenskonsulenter.

Tid og sted

Vi spiller en søndag hver måned i Brøndbyhallens kælder fra klokken 10.00 - 12.00

Betaling

Der er en gratis prøveperiode. Derefter koster det 150,- kroner årligt eller 75,- kr. halvårligt pr. person.

Tilmeld dig eller hør mere hos:

Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club, tlf.: 21 81 50 95

Petanque for demensramte og pårørende

Tid og sted

Holdet starter op i marts på Hermosagård, hvor der vil blive spillet en gang om ugen.

For nærmere information om holdet

Kontakt Ældre Sagen på telefon 43 42 02 43 eller mail aesag.brk@mail.tele.dk

 

Rådgivning v/Ældre Sagen

Har du eller en du holder af fået demens, kan du bruge Ældre Sagens rådgivning.

Ældre Sagen i Brøndby har en demensansvarlig med overblik over Ældre Sagens tilbud til demensramte og pårørende og kan hjælpe dig, der får demens ind på livet med at finde de tilbud, du har behov for. Den demensansvarlige kender lokalafdelingens demensaktiviteter og har en grundlæggende viden om demens.

Vil du høre mere?

Kontakt Ældre Sagen på tlf.: 43 42 02 43 eller mail aesag.brk@mail.tele.dk

 

Download hele demenskataloget

Kontakt

Ældrecentret Gildhøjhjemmet, Brøndbyvester

Karen Liselotte Jeppesen

Tlf. 24 76 94 51

Mandag - fredag: Kl. 08.30 - 09.30

Ældrecentret Æblehaven, Brøndby Strand

Jane Meinert

Tlf. 29 29 96 23

Torsdag kl. 09.00 - 10.00

Ældrecentret Nygårds Plads, Brøndbyøster

Camilla Lysdal

Tlf. 51 71 46 36

For øvrige borgere

Brøndby Strand, tlf. 43 28 26 08, man - fre: kl. 08.30 - 09.30
Brøndbyøster, tlf. 43 28 27 07, man - tors: Kl. 08.30 - 09.30
Brøndbyvester, tlf. 43 28 27 87, man - fre: Kl. 08.30 - 09.30

Sidst opdateret den 28. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune