Forebyggende hjemmebesøg

Som ældre borger i Brøndby Kommune får du tilbud om forebyggende hjemmebesøg på forskellige tidspunkter og i særlige livsomstændigheder.

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er til dig der er fyldt 65 år og ønsker råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt oplysninger om hvilke tilbud og muligheder der er i Brøndby Kommune.

Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende besøg

Et forebyggende besøg er et tilbud til dig, som ældre borger i Brøndby Kommune, om en sundhedsfremmende og forebyggende samtale.

Samtalen tager udgangspunkt i dine behov, ressourcer og begrænsninger, og kan dreje sig om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, bolig, sundhedstilstand, aktiviteter og interesser. Samtalen kan også berøre essentielle emner som sorg, tab, identitet, ensomhed og døden. Livshistorien er et bærende element i den forebyggende samtale.

På baggrund af samtalen informeres du om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og du kan ydes råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, organisationer eller af kommunen selv.

Hvem kan modtage et forebyggende besøg

​Som ældre borger i Brøndby Kommune får du tilbud om forebyggende hjemmebesøg på forskellige tidspunkter og i særlige livsomstændigheder. Besøgene tilbydes pr. brev, som sendes i E-boks. Hvis du har fravalgt E-boks, kommer brevet med posten. Modtager du praktisk og personlig hjælp, får du ikke tilbud om forebyggende besøg.

 

Du får tilbud om forebyggende besøg:

  • Når du bliver 70 år og bor alene
  • Hvis du mister din ægtefælle eller samleverske
  • Det år du fylder 75 år, inviteres du til fælles informationseftermiddag med oplægsholdere udefra, og information om tilbud og muligheder i kommunen
  • Når du fylder 80 år
  • Når du fylder 82 år, og derefter tilbydes du årligt et besøg

Du er altid velkommen til at tage kontakt til den forebyggende konsulent med spørgsmål eller hvis du ønsker et besøg.

 

Udsnit af Lovgivning §79a vedr. forebyggende hjemmebesøg

Lovgrundlaget for forebyggende hjemmebesøg er Lov om Social Service § 79 a.

Brøndby Kommune har valgt at undtage de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, da det forebyggende arbejde er integreret i hjælpen til disse borgere. Lov om Social Service § 79 a.

Stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75 år og deres fyldte 80 år.

Kontakt

Forebyggende konsulent

Maria Koudal Petersen

Tlf. 51 22 96 39

pensionisthusene@brondby.dk

Telefontid hverdage kl. 9.00-15.00 dog ikke onsdage

Sidst opdateret den 30. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune