Forebyggende hjemmebesøg

Som senior i Brøndby Kommune får du tilbud om forebyggende hjemmebesøg på forskellige tidspunkter og i særlige livsomstændigheder.

Spring over sidemenu Råd, hjælp og støtte

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Et forebyggende hjemmebesøg er et tilbud fra kommunen om et besøg i eget hjem. Formålet med de

forebyggende hjemmebesøg er at sikre, at seniorer lever et så sundt og selvhjulpent liv som muligt.

Kommunen tilbyder på baggrund af bl.a. alder forebyggende hjemmebesøg.

Dog er seniorer, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg

Hvad er et forebyggende besøg

Et forebyggende besøg er et tilbud til dig, som senior i Brøndby Kommune, om en sundhedsfremmende og forebyggende samtale.

Samtalen tager udgangspunkt i dine behov, ressourcer og begrænsninger, og kan dreje sig om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, bolig, sundhedstilstand, aktiviteter og interesser. Samtalen kan også berøre essentielle emner som sorg, tab, identitet, ensomhed og døden. Livshistorien er et bærende element i den forebyggende samtale.

På baggrund af samtalen informeres du om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og du kan ydes råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, organisationer eller af kommunen selv.

Hvem kan modtage et forebyggende besøg

​Som senior i Brøndby Kommune får du tilbud om forebyggende hjemmebesøg på forskellige tidspunkter og i særlige livsomstændigheder. Besøgene tilbydes pr. brev, som sendes i E-boks. Hvis du har fravalgt E-boks, kommer brevet med posten. Modtager du praktisk og personlig hjælp, får du ikke tilbud om forebyggende besøg.

Du får tilbud om forebyggende besøg:

  • Når du bliver 70 år og bor alene
  • Hvis du mister din ægtefælle eller samleverske
  • Det år du fylder 75 år, inviteres du til fælles informationseftermiddag med oplægsholdere udefra, og information om tilbud og muligheder i kommunen
  • Når du fylder 80 år
  • Når du fylder 82 år, og derefter tilbydes du årligt et besøg

Du er altid velkommen til at tage kontakt til den forebyggende konsulent med spørgsmål eller hvis du ønsker et besøg.

Udsnit af Lovgivning §79a vedr. forebyggende hjemmebesøg

Lovgrundlaget for forebyggende hjemmebesøg er Lov om Social Service § 79 a.

Brøndby Kommune har valgt at undtage de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, da det forebyggende arbejde er integreret i hjælpen til disse borgere. Lov om Social Service § 79 a.

Stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75 år og deres fyldte 80 år.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere,
som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70 år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til
borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller
fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Kontakt

Forebyggende konsulent

Maria Koudal Petersen

Tlf. 51 22 96 39

pensionisthusene@brondby.dk

Telefontid hverdage kl. 9.00-15.00 dog ikke onsdage

Sidst opdateret den 27. april 2022
Skrevet af Brøndby Kommune